DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1916 str. 73     <-- 73 -->        PDF

- 135 —
Uvjeti dražbe.
1. Dražba će se obaviti izključivši ustmene, jedino na temelju
pismenih ponuda (oferta); na zakašnjele i brzojavne ponude ne će
se uzeti obzir.
2. Ponude propisno biljegovane i dobro zapečaćene imadu se
predati kr. kotarskoj oblasti u Čabru najkasnije do 11 sati prije
podne odredjenog dana po dobniku (uri) kr. kotatske oblasti. Ponude
mogu glasiti na jednu ili na dvije skupine.
3. U ponudi valja naročito spomenuti, da su nudiocu dražbeni
uvjeti dobro poznati i da ih u cijelosti prihvaća.
4. Ponudi treba priložiti 10% procjenbene vrijednosti u ime
žaobine u gotovom ili u državnim ili inim vrijednostnim papirima,
koji imadu u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji pupilarnu sigurnost.
5. Kupac je dužan kupovninu platiti slijedećim načinom:
a) ako dostane samo jednu skupinu, tada ima jednu polovicu
od dostalne (kupovnine) svote platiti u roku od četrnaest (14) dana,
nakon primljene obavijesti o odobrenju dražbe, dočim drugu polovicu
bezuvjetno prije početka izvoza drvnih sortimenata;


b) ako je dostao dvije skupine, tada ima jednu polovicu bezuvjetno
platiti i to : na onu skupinu u kojoj će najprije raditi u
roku označenom pod a), a na drugu skupinu prije nego li počne sa
izvozom iz dotične skupine, nu svakako prije izminuća roka ustanovljenoga
za izvoz;


c) Prodaja se obavlja na panju bez naknadne premjere, a prodaje
se koli tvorivo, toli i sve ogrjevno drvo;


d) kupac se obvezuje od kupovnine 2°/0 uplatiti u korist zaklade
za uzgoj djece šumarskih činovnika u kraljevinama Hrvatskoj
i Slavoniji.


6. Svi ostali dražbeni uvjeti mogu „se doznati na vrijeme uredovnih
sati kod kr. kotarske oblasti u Čabru u uredovnici kr. kotarskog
šumara i kod zemljištne zajednice Plešci u Plešcima.
Kr.
kotarski upravitelj :
Štimac v. r.


Kôrôskenyeva (pripomoćna) zaklada hrv.
slav. Sum. društva,


ustanovljenje članova.
Umoljavaju se sva gospoda članovi hrv. slav. šumar, društva ! II. razreda, koji su popisani kao prinosnici gornje zaklade u
izu, koji je priležao broju 1. i 2. Lugar. Vjesnika od ove godine,
"zvole dopisnicom javiti hrv. slav. šum. društvu (Zagreb, Markov
šumarski odsjek kr. zem. vlade) koje su godine pristupili u hrv.
šumar, društvo, te da li su od dana toga pristupa neprekidno
članovi ili su — i kroz koje vrijeme — bili iz članstva