DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1916 str. 52     <-- 52 -->        PDF

_ 244 —


br. IV.-560/2., prodavati će se dne 9. rujna 1916. putem javne
pismene ponudbene dražbe kod gradskog poglavarstva u Križevciam
2131 komada hrastovih stabala, konsigniranih u redovitim sječinama
u gradskoj šumi „Župetnica" u odjelu 27, odsjeku a) i c) uz izkličnu
cijenu od 202.970 K 30 f., slovi : Dvijestodvije hiljade devet sto sedamdeset
kruna 30 filira.


Ogrijevno drvo i ogranci do 20 cent, gornjeg promjera na
gornjem kraju trgovačke robe, kao i svi otpadci (trešće) ostaju
gradskoj općini.


Propisno biljegovane ponude imadu biti obložene sa žaobinom
od 10% izklicne cijene bud u gotovom novcu, bud u ovozemnim
državnim ili inim u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji zakonitu pupilarnu
sigurnost imajućim vrijednosnim papirima.


Nudioc imade u ponudi izrično navesti, da su mu dražbeni
uvjeti točno poznati, i da na iste bezuvjetno pristaje.
Ponude ispod izklicne cijene, brzojavne ili naknadno stigavše
ponude, ne će se uzeti u obzir.


Ponude imadu se predati u uručbeni zapisnik gradskog poglavarstva
u Križevcima do dana 9. rujna 1916. do 11 sati prije podne.
Pobliže dražbene uvjete moći je uviditi kod podpisanog po


glavarstva za vrijeme uredovnih sati.
Upitna šuma leži na zemaljskoj cesti 3 kim. udaljena od željezničke
postaje Križevci.


Gradsko poglavarstvo


U Križevcima, dne 31. srpnja 1916.


Gradonačelnik:


Dr. Pomper v. r.


Kr. kotarska oblast u Osijeku.


Broj 14.482—1916. Osije k dne 14. kolovoza 1916.


Predmet: Bocanjevci i Gat zem. zajed, prodaja hrastovih stabala.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Dne 11. rujna 1916. u 10 sati prije podne obdržavati će se u
uredu kr. kotar, oblasti u Osijeku dražba vrhu :
a) 709 hrastovih stabala iz šume zem. zajed. Bocanjevci procijenjenih
na 32.456 K,
b) 48 hrastovih stabala iz šume zem. zajed. Gat procijenjenih
na 2240 K,
i to: primanjem lih pismenih ponuda, koje se za svaku od
obih gore navedenih grupa napose i najzad dne 11. rujna 1916. do