DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1916 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 245 —


10 sati prije podne po uredskom dobniku, u urucbeni zapisnik ove
oblasti predati imadu.
Brzojavne ili naknadno stigavše ponude, neće se uzeti u obzir,


a one ispod izklicne cijene neće biti uvažene.
Prodaja se obavlja na panju bez naknadne premjerbe.
Zem. zajednica Bocanjevci prodaje samo u tehničke svrhe spo


sobno drvo.
Zem. zajednica Gat pako sve nadzemno drvo.
Propisno biljegovane ponude imadu sadržavati:
a) ime, prezime i obitavalište nudioca,
b) točnu oznaku dražbenog predmeta,
c) ponudjenu svotu izraženu brojevima i slovima u krunskoj


vrijednosti,
d) izjavu ponuditelja, da su mu dražbeni uvjeti točno poznati
i da na iste bezuvjetno pristaje.
Oni, koji u zastupanju drugih stavljaju ponudu, dužni su istoj
priklopiti legalizovanu punomoć.


Ponudu ima nudioc, odnosno njegov punomoćnik, vlastoručno
podpisati i priložiti joj žaobinu od 10 (deset) % izklicne cijene bud
u gotovom novcu, bud u ovozemnim državnim ili inim u kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji zakonitu pupilarnu sigurnost imajućim vrijednostnim
papirima, koje potonje valja u ponudi točno označiti imenom,
brojem i serijom, a moraju biti obloženi kuponima i talonima. Papiri
se primaju po zadnjem u mjestu dražbovanja poznatom tečaju budimpeštanske
burze, nu ne preko minimalne vrijednosti njihove.


Ponude imadu biti valjano zapečaćene, a na omotu iste imade
se napisati :
„Ponuda na 709 hrastovih stabala iz šume z. z. Bocanjevci";


odnosno na one iz šume z. z. Gat:
„Ponuda na 48 hrastovih stabala iz šume z. z. Gat."
Nudioc nemože odustati od već predane ponude.
Za slučaj jednakih ponuda odlučiti će prisutni zastupnici do


tične zem. zajed, kojoj će dati prednost.
Komulativne se ponude na obje grupe ne primaju.


Potanki se dražbeni uvjeti mogu za vrijeme uredovnih sati uviditi
u uredu ove kr. kotarske oblasti u uredovnici šumarskog tehničara
ili u odsutnosti potonjeg u odpravničtvu.


Kr. kotarski predstojnik


se traži za


Siimawelfî nnîc4â>u jedno veliko sla-
UmaPSKI priS19Y vonsko vlastelinstvo. Mjesečna
plaća 150 K, uredjeni stan, posluga, svjetlo i ogrjev.
Strukovno naobraženi reflektanti mogu saznati adresu u uredništvu
Šum. lista.


Uredjuje kr. zem. šum. nadz. Bogoslav Kosović. Tiskara C. Albrecht, Zagreb.