DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- .. —
Moram međutim primjetiti, da su za željezničke uprave,
odnosno postaje unutar Monarhije i Hercegbosne u poslovnom
prometu mjerodavna posebna službena izdanja poslovnih
propisa. To su t. zv. tarifi dio I. Odio A. i B.


Prvi od ovih tarifa (Dio I. Odio A) sadržaje poslovne
propise, nadopunjene provedbenim ustanovama k glavnim
propisima. Ove ustanove imadu istu pravnu snagu kao i generalne
ustanove, sadržane u poslovnom pravilniku. Odnošaj
je to sličan zakonu i provedbenoj naredbi, koju izdaje egzekutivna
državna vlast. Ustanove sadržane u provedbenoj
naredbi vrijede isto toliko koliko i propis samog zakona.
Iznimka kod željeznica je ali u tom, da željezničke uprave
mogu u važnim slučajevima izdavati iz vlastite inicijative
slične provedbene ustanove, koje tek naknadno potvrđuje
nadzorna željeznička oblast. To biva, kada se dobavnom
roku za otpremu robe, kraj redovitih i naknadnih dobavnih
rokova, dodavaju naknadni izvanredni rokovi (1—2, 3, a i
više dana), kada se povišuje ležarina (Lagerzins) ili stojarina
(Wagenstandsgeld) - - te prikraćuje odvozno, odnosno tovarno
vrijeme za robu.


Dobavn i ro k je vrijeme, unutar kojega je dužna
željeznica pod redovitim prilikama, t. j . u koliko ne priječi
obdržavanje istoga carinsko ili redarstveno rukovanje, državni
obziri, ili viša sila (vis major; ratni događaji računaju
se kao viša sila) dopremiti robu na mjesto odredišta. Dobavni
rok sastoji se iz rukovodnog — manipulacionog —
roka (Abfertigungsfrist), koji iznaša kod brzovoznine 1 dan,
a za teretnu robu 2 dana, zatim iz otpremnog roka, koji
kod brzovoznine iznaša za svakih započetih 300 tarifnih
kilometara 1 dan, kod teretne robe za ndaljenost do 100
tarifnih kilometara 1 dan, a za svakih daljnih makar samo
započetih 200 tarifnih kilometara 1 dan. Izraz tarifni kilometar
naglašen je za to, jer je tarifna udaljenost različita od
građevne ili prometne duljine pojedine pruge, a nije indetična
ni sa podacima naznačenim u voznim redovima.