DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 94 —


Dobavni rok počimlje za robu dopremljenu i preuzetu


na postaji prije 12 sati, o podne isti dan; kod robe preu


zete poslije podne, u pol noći (slijedeći dan).


K ovom tarifu (Dio I. Odio A) izdano je do 1. listo


pada 1915. 6 dopunjaka, koji su označeni arapskim broje


vima (I—VI). Ovi dopunjci sadržavaju neznatnije promjene


glavnih i provedbenih ustanova.


U tarufu Dio I. Odio B sadržane su tarifalne ustanove,


koje su, kao i sami tarifi (cijenici), podvrgnute većim pro


mjenama, nego poslovni propisi.


Koli poslovne (reglementarne), toli tarifalne ustanove,
mijenjaju se prema promienjenim prilikama, na temelju predloga,
što ih podnašaju pojedine željezničke uprave, trgovačke
i gospodarske korporacije, te mnijenja, što ih izdaju
razna državna i pokrajinska prometna odnosno tarifna vijeća.
Konačno su za iste mjerodavni trgovački i carinski ugovori
sa pojedinim državama.


Same tarifne stavke, te potonji otpremni propisi za
otpremu sa pojedinih postaja na pojedine postaje i obratno,
ili samo u jednom pravcu, sadržane su u posebnim tarifnim
svezcima, koji su poznati u strukovnom svjetu pod naslovom
„Tarif Dio II. Ima međutim u raznim tarifnim svezcima
(Tarif Verbande) i tarifa Dio II. IV. V., a i sa više razreda.
Upitni pako tarif „Dio II" sadržaje opet više daljnih tarifnih
svezaka, a ti se označuju kako slijedi „Tarif Dio II. svezak
1 i t. d.


Prije nego prijeđem na potanje tumačenje sastavina
pojedinih tarifa i njihovu uporabu, moram se dotaknuti glavnih
ustanova poslovnih propisa.


Željeznica kao otpremno poduzeće ima sva prava vozara,
ali i dužnosti, koje su veće od onih običnog vozara.
Tako je njoj zakonom naloženo pod kojim uvjetima mora
ona otpremati osobe, odnosno robu. To je t. zv. prisila
otpreme (Befôrderungsziwang).