DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 95 —


Prisila otpreme. Željeznica je dužna otpremati
robu, ako je udovoljeno odredbama sadržanim u poslovnom
pravilniku, odnosno pojedinim tarifnim propisima. Svi ovi
propisi imadu se obnarodovati (§. 4. posl. prav.). Zatim
mora otprema biti moguća t. j . da su na raspoložbu odgovarajuća
otpremna sredstva. Preveliki, predugi i previsoki
predmeti isključeni su po tom od otpreme. Visina i dužina
tovara, odnosno opseg istoga, različit je kod pojedinih željeznica
već prema tomu, kako je građena željeznica, odnosno
tuneli i mostovi, te kakovi su radiusi zavoja diljem iste.
Širina tovara smije n. pr. u mjesnom prometu kr. ug. drž.
željeznica (t. j . na vlastitim prugama iste) iznašati najviše
4´00 m., visina 480 m. dok su za pruge društva njemačkih
uprava (Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen), kojemu
pripadaju među inima i skoro sve normalne (1.435 m. širina
između obih tračnica) pruge Monarhije i Njemačke, dva t. zv.
profila u porabi i to prvi (Lademass I) ima visina od 480 m.
dok je širina obzirom na dvotračne pruge dozvoljena samo
sa 3*50 m. ; drugi profil (Lademass II.) ima visinu 4"65 m.
širinu 3*15 in. Kod prugah bosansko-hercegovačkih zemaljskih
željeznica (0-76 m.) dozvoljena je širina tovara od 2*10 m.,
a visina 310 m. Takove „profile", koji pokazuju odnosno
određuju pomoćju visećih kugljica visinu i širinu tovara, nalazimo
na svakoj većoj postaji u obliku vješala.


Duljina tovara (dugi balvani i t. d.) nesmije u nijednom
slučaju prekoračiti 41 m. Tovari sa tom duljinom mogu još
bez zaprijeke prolaziti prugom, kojoj imaju zavoji radius od
180 m. (Tarif Dio I. Odio A str. 96).


Težina tovara od drugotne je važnosti, pogotovo na
prugama I. razreda sa ustaljenom solidnom podgradnjom,
teškim (do 574 kg. po metru) tračnicama, kolima velike
(do 140 tonna) nosivosti, odnosno tovarne sposobnosti, koja
je obično za 5% veća od prve.


S redarstvenih obzira, te u smislu zakonskih propisa
zahranjena je otprema predmeta, koji potpadaju poštanskom