DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 50     <-- 50 -->        PDF

- 96


monopolu, te rasprsnjivih tvari, koje su isključene od
otpreme.


Otpremu onemogućuje i viša sila (vis major). To su u
prvom redu djela ludjaka, naravski pojavi, kiša, snjeg, oluja,
potres i t. d. Obseg ovih događaja, odnosno njihova važnost
kao viša sila, suzuje se međutim sve više, jer su željeznici
na dispoziciju moderna tehnička pomagala kojima može
odstraniti bar posljedice pojedinih naravskih dogođaja (snježni
plugovi, gromovod i t. d.).


Tovarn i lis t je isprava vrhu dvostranog pravnog
ugovora sklopljenog između stranke i željeznice a tiče se
otpreme stanovite robe od predatne do izdatbene postaje.


Pristojbu odnosno cijenu tovarnih listova, kao i visinu
ostalih nuzgrednih pristojaba, koje se imadu plaćati kod
otpremne robe, nije uputno taksativno označivati, pošto su


. ti iznosi i jedinične stavke podvrgnute trajnim promjenama.
Za uputu stranke dovoljno je navesti, u kojim tarifnim
publikacijama i pod kojim naslovom uvrštavaju se redovito
te pristojbe tako, da ih i laik može naći, odnosno kod potrebe
sam potražiti u želj. tarifima, koje je željeznički postajni
organ dužan strankama dati na uvid. Pristojbe za
tiskanice tovarnog lista, kao i ostale nuzgredne pristojbe
sadržane su u Tarifu Dio I. Odio B, pod naslovom I „Tarif
s nuzgrednim pristojbama.


Naslov primatelja pošiljke ima te točno ispuniti. Adresat
može biti u pravilu samo jedna osoba i to fizična ili
juridička. Zatim treba označiti mjesto odredišta i to u rubruci
odredišna postaja, prema službenom nazivu, odnosno oznaci.
Kod mjesta, koja imadu više kolodvora, treba točno označiti
na koji kolodvor se ima dopremiti pošiljka ili kolni tovar.
Konačno valja dodati ulicu i kućni broj i t. d.


Za posljedice, koje nastaju radi krive oznake odredišta
ne odgovara željeznica. Dozvoljeno je na tovarnom listu
označiti i odredišno mjesto pošiljke. U tom slučaju preuzima
željeznica dalnju otpremu kao vozar, te ima pravo