DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 97 —


ubrati za to uz vozarevu pristojbu posebne svoje rukovodne
pristojbe. (Naslov I. točka XX).


Stranka može u tovarnom listu označiti i put, kojim
želi da pošiljka ide, ujedno označiti tarif po kojem se imade
(i može po propisima) podvoz izračunati. Nu stranka ne
imade prava zahtjevati, da se pošiljka u istinu otpremi putem
po njoj označenim, jer otprema pošiljaka preko pojedinih
pruga uređena je posebnim odredišnim propisima (Instradirungsvorschriften)
; uporaba ali označenog tarifa ima se
bezuvjetno provesti.


Kod komadne robe (sanduci, omoti i td.) imade se upisati
u tov. list oznaka (A. A. S. H. i td.) kojom je označen
odnosni komad, radi laglje raspoznaje količina komada i
vrst zamota. Izim toga valja na svakom pojedinom komadu,
ako je ikako moguće (isključeno kod množine jednakih malih
komada) označiti i odredišnu postaju, da se zapriječi razvućenje
(Verschleppung) pošiljaka.


Najvažnija oznaka u tov. listu je oznaka sadržaja. Ovo
je važno osobito kod gromadne robe, koja radi svoje jeftinoće
ne podnaša veće podvozne pristojbe, te se redovito
otprema uz snižene i znatno snižene stavke. Kod te robe
imade se čim točnije označiti sastav i narav pošiljke i to
najbolje po t. zv. klasifikaciji robe. U tu klasifikaciju robe
uvršteni su skoro svi, pogotovo jeftiniji proizvodi poljodeljstva,
šumarskog gospodarstva i industrije, te ujedno označen
tarifni razred u koji spadaju i po kojem se imade zaračunavati
podvoz, ako je odnosna robe predana na otpremu
u količini ispod 5000 kgr., zatim ako je predano 5000 kgr,,


10.000 kgr. ili se ima plaćati podvoz za tovarnu nosivost
kola. Primjetiti moram, da je stranci stavljeno na volju,
da može, ako ju doprema dođe jeftinije, platiti željeznici
podvoz za 5000 kgr., (t. j . po jeftinijem razredu), a da samo
3 ili 4000 kgr. u istinu natovari u kola. Isto tako može
platiti za 10.000 kgr., a i za tovarnu nosivost kola, te tovariti
manje, ako ju podvoz uporabom tih jeftinijih stavaka