DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 52     <-- 52 -->        PDF

^- 98


jeftinije dođe. To je t. zv. plaćanje za prazni tovar (Leerfracht).


Roba se po tom najbolje označuje prema službenoj
njemačkoj odnosno magjarskoj klasifikaciji, jer hrvatske ne
imade, a niti je postaja dužna prevod autentičnim smatrati.
Prema tomu je uputno kod gromadne robe uz hrvatski naziv
staviti odnosno označiti kratice njemačke robne klasifikacije,
za uputu postajnom organu.


Pošto se proizvodi šumskog gospodarstva otpremaju
većinom u kolnim tovarima, ograničujem se u ovim razmatranjima
većinom na otpremu takovih, te odnošaja i propisa,
koji su u savezu sa takovom vrsti otpreme. Za promet
odnosno izvoz naših šumskih proizvoda od važnosti su austrijska,
njemačka i talijanska tržišta. Otpremamo li šumsku
građu u Austriju, rabiti će domaća klasifikacija robe, sadržana
u gore već spomenutom tarifu Dio I. Odio B, odnosno
dopunjcima istomu tarifu. Njemačko izdanje, koje
odobrava c. kr. ministar za željeznice, može se i ovđe
uspješno upotrijebiti, jer službeno magjarsko izdanje sadržaje
magjarske prevode svih u njemačkom izdanju sadržanih
oznaka klasifikacije. Tako će n. pr. u njemačkoj klasifikaciji
sadržana oznaka za drvo za gradila (Gerustholz) H-17-b
(Holz der 17 Position, Punkt b) imati momentano po magjarskoj
klasifikaciji oznaku .-. (Epuletfa 6. Gradjevno drvo
pozicija 6). Oznaka za kolni tovar „potpornja (Stiitzen), sa
promjerom ne preko 24 % na tanjem kraju računajuć bez
kore i ne preko 7 m. dužine, za rovove (rudarstvo), sirovih
(ne mipregnovanih)" glasit će u rubrici „Sadržaj" ,,Holz der
Pos. H-19-a. (Drvo, koje spada u poziciju 19. točku a) pod
slovom H njemačke robne klasifikacije).


Tim je postajni organ upućen, kakovo je to drvo, te će
prema tomu izračunati podvoz za označenu količinu, u koliko
nije upitna roba u specijalnom kojem tarifu d e k 1 a s if
i k o v a n a. Valja naime znati, da željeznički tarifi uz redovitne
tarifne razrede (A B C i td.), koje označuje


i