DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 53     <-- 53 -->        PDF

- 99


robna klasifikacija, sadržavaju svu silu iznimnih
tarifa i to koli u mjesnom prometu dotične željeznice, toli
u priključnom i saveznom prometu. U tim tarifima snižen
je podvoz za pojedinu vrst robe u svrhu, da se podupre
odnosno omogući otprema iste. To sniženje stavaka, odnosno
uvrštenje pojedine već klasifikovane jedanput robe u niži
tarifni razred, zovemo dekiasifikacijom. Ova sniženja odnosno
polakšice većim djelom su periodične naravi, a ujedno se
određuje, da stupaju samo onda na snagu, ako se otpremi
veća količina (bar 10.000 kg., dok plati za tovarnu sposobnost)
i otpremi na veću udaljenost (bar 251 itd. kilometara).


Ne predleži li deklasifikacija (o čem će se postajni
organ uvjeriti kratkim uvidom u uredno vodenu tarifnu zbirku
postaje) dotične robe, izračunat će se visina podvozne stavke
i to po jedinici težine, koja iznaša 100 kg. Sve naime tarifne
stavke (izuzam veći dio onih za otpremu ugljena) izračunane
su tako, da je količna od 100 kgr. uzeta in abstrakto
kao najmanja za otpremu robe od stanovite postaje na stanovitu
postaju. Tako n. pr. iznaša po mjesnom tarifu kr.
ug. drž. željeznica od 1. veljače 1917. podvoz iz Zagreba
drž. kolodvor za udaljenost od 95 kim. po tarifnom razredu I.
(normalnom) 236 filira za 100 kgr., to će se n. pr. za 70 kg.
neke robe platiti 236X0-70 = (165) - 1-70 filira čistog
podvoza.


Pošto se u šumskom gospodarstvu na pojedinim mjestima
proizvađa trajno tek nekoliko vrsti šumskih proizvoda


(n. pr. balvani, podvale, dužice i td.), neće bit teško za iste
potražiti, odnosno dobiti odnosne oznake klasifikacije na
samoj najbližoj postaji. Organi željeznice dužni su u smislu
službenih propisa te §. 21. al 1. službovne pragmatike besplatno
biti na uslugu općinstvu.
Kod otpreme robe sa koje hrvatske postaje u Njemačku Luksemburg,
Belgiju, Nizozemsku i Francusku imade se označiti
klasifikacija (Tarif Dio I. Odio B), koja vrijedi za promet