DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 100 —


s navedenim državama. Za promet sa Italijom vrijedi opet
posebna klasifikacija robe. Za promet između Rumunjske
s jedne te Monarhije i Njemačke s druge strane, izdana je
također posebna klasifikacija robe.


Označi li se roba sumarnim kojim izrazom kao n. pr.
„drvo za industrijalne svrhe" ili „rudarstvo" izlaže se stranka
pogibelji, da plati veći podvoz. Kriva pako oznaka sadržaja,
pogotovo zlonamjerno označivanje pošiljaka, kojemu je svrha
prikratiti željezničko poduzeće, kažnjava se globom (§. 60.
posl. prav.) zvanom doplatak na podvoz i to iznaša
taj doplatak 1 krunu, ako željeznica nije postupkom
stranke prikraćena. To biva onda, kada krivo označena roba
ne potpada većoj stavci t. j . kriva oznaka i faktično upisati
se imajuća oznaka tarifiraju po istom razredu. Dvostruki
iznos razlike između faktično plaćene, odnosno zaračunane
i platiti se imajućeg podvoza plaća se, ako predleži prikrata
željeznice.


Kod kolnih tovara tovarenih po stranci, ako se kola
natovare za 5% preko nosivosti, plaća se šesterostruki iznos
gore spomenute razlike. Isto se tako plaća globa, ako se
zabranjena ili samo uvjetno za otpremu dopustiva roba pod
krivom oznakom otprema.


Globi za prenatovarena kola može se stranka ukloniti
tako, da plati vagarinu. U tom slučaju izbaciti će se
na prvoj bližoj postaji, koja ima kolnu vagu, eventualni višak
od vagona, te pridodati kasnijoj kojoj pošiljci istoga vlasnika.


Oznaka kola. Stranka, koja sama tovari, a to je
kod šumskog gospodarstva redovito, dužna je označiti na
tovarnom listu (lijevo u gornjem kutu), broj i vlasnika odnosnih
kola. Ovđe je nužno nešto reći o samim kolima,
njihovom uređaju, oznakama i tovarnoj nosivosti. Kola, koja
služe otpremi šumskih proizvoda, redovito su otvorena. Tek
u retkim slučajevima, u pomanjkanju otvorenih kola, otpremaju
se n. pr. dužice u zatvorenim kolima.