DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 103 —


kujemo kod brzovoznina obične, snižene i izvanredno sni


žene brzovoznine, koje potonje dvije vrste su obično u jed


noj rubrici i svoti sadržane odnosno izražene.


Teretna roba otprema se po 1. (normalnom) i II. razredu.
Za omašne predmete kao sjeno, slamu, staklo i t.d. postoji
poseban razred. Nadalje imademo t. zv. kolne razrede A,
B, C i posebni tarif 1. 2. i 3. Mjesni tarifi pojedinih željeznica
specifikuju još dalje pojedine vrsti robe, te imade na
pr. mjesni tarif kr. ug. drž. željeznica od godina već ovamo za


I. II. III. (a b). IV. do X. iznimnog tarifa, izračunane stavke
za razne udaljenosti. Uz ove stavke nalazimo u priključcima
mjesnom tarifu daljne polakšice periodične naravi, za pojedine
predmete i relacije. Te stavke nadopunjuje godišnji
iskaz o polakšicama, te temporarne pogodnosti pojedinim
otpremnikom sadržane u zvaničnom ,,Vasuti es kôzlekedesi
kôzlôny", koji izlazi tri put na tjedan u Budapešti. — (Vidi
dolje Tarifi i t.d.)
Predatnica . O komadnoj robi predanoj na otpremu
izdaje postaja potvrdu, dok se kod predaje kolnih tovara
izručuje stranci dvogubka, na kojoj je potvrđen primitak
robe (Frachtbrief-duplikat).


Toli tovarni list, koli duplikat ima ispuniti stanka, koja
predaje robu, te je samo ona odgovorna za podatke upisane
u list. Predatnica i dvogubka služe stranci kao dokazalo,
da je roba preuzeta. Predatnicu i duplikat ima stranka odmah
kod predaje. robe zatražiti, te plaća za to posebnu
pristojbu i biljeg. Primitak robe može se potvrditi i u posebnoj
knjizi. Ova ali potvrda ne ima onu pravnu snagu,
koju ima predatnica i duplikat tovarnog lista.


Izračunavanje pristojba za podvoz. Kod
robe, koja je predana na postaju, do koje sa predatbene
postaje postoji posebni izravni tarif, izračunati će se odmah
cijela pristojba.


U protivnom slučaju poslužiti će se postaja pojedinim
tarifima, koji se mogu upotrijebiti do odredišne postaje, ili