DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 104 —


će robu zaračunati do veće čvorne postaje, koja će tovar
dalje obračunati — „kartirati", kako kaže strukovni izraz.


Radi li se o otpremi većih tovara, odnosno o količinama,
koje prekoračuju par hiljada tona, traže stranke
obično putem željezničkog ravnateljstva polakšice, sastav
izravnih stavaka do mjesta kamo se roba želi otpremati, da
se omogući kalkul o unosnosti dotičnog posla. Ovo valja
osobito za veće šumske poslove, gđe nekoliko filira kod
100 kg. igra veliku ulogu.


Prela z robe . Robu, koja sa normalne tračnice ide
na uskotračnu željeznicu, ili obratno, pretovaruje sama željeznica
na prelaznim postajama, uz naplatu posebne pretovarne
pristojbe. Ide li roba sa glavne pruge na koju vicinalnu
željeznicu sa slabom podgradnjom, koja ne podnaša
teži tovar, imade se već na odlaznoj (tovarnoj) postaji tovariti
samo do one težine, koju podnaša podgranja vicinalne
željeznice. U nekim slučajevima pomažu si međutim željezničke
uprave tako, da teže natovarena kola otpremaju
na takovim vic. prugama vlakovima, koji kreću minimalnom
brzinom (Dugoselo-Novska).


Naknadne odredbe. Stranci pristoji pravo pošiljku
na putu zaustaviti, te ju drugim smjerom otpremiti,
opteretiti pošiljku pouzećem, ili tražiti povratak iste. U tu
svihu izpunjava stranka na predatbenoj postaji posebnu tiskanicu
o naknadnoj odredbi, koju će željeznica uz naplatu
posebne pristojbe izvesti, u koliko roba nije još izručena
prvobitnom naslovniku.


Nuzgredne pristojbe. Izim pristojbe za predatnicu
i biljeg plaća se kod komadne robe pristojba za
nalaganje i odlaganje (Auf- und Ablegegebuhr), te pristojba
za tovarenje i istovarenje (auf- und abladegebtihr),


— ako se roba, koju stranka ima tovariti i istovariti tovari
po željeznici, ili ako to tovarenje po željeznici određuju
tarifni propisi.
Izim toga plaća se posebno za dizalo, u koliko stranka