DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 106 —


položen na cijela kola, a ne tek na jednu stranu istih, ali
i željeznica je dužna istražiti kod preuzeća pošiljke, dali je
ista prikladna za otpremu i da li je omot i tovarenje prikladno
za otpremu. Za tovarenje proizvoda šumskog gospodarstva
izdani su posebni propisi proviđeni nacrtima, koji
sadržavaju odredbe glede tovarenja drvnih proizvoda, tračnica,
željeznih tramova, parnih kotlova i t.d. Ti propisi nalaze
se u I. Prilogu (Anlage- melléklet) tarifa Dio I. Odio A
(reglementarni propisi) i dodati ću ih nazočnim razmatranjima
u posebnoj brošuri (Pisac). Ne može se naime od stranaka
nevještim željezničkim prometnim propisima zahtjevati da
prosude, je li koja pošiljka sposobna za otpremu ili ne. Željeznica
može po tom uskratiti otpremu osobito onda, ako
je tovar tako smješten, da je to pogibeljno za sigurnost
prometa. Ne imade li te pogibelji, preuzeti će željeznica
otpremu u onom slučaju, ako je omot manjkav, ali je stranka
obvezana dati izjavu u tovarnom listu, gđe priznaje manjkavost
omota, ali preuzimlje na se odgovornost za štetu,
koja bi mogla nastati radi nedovoljnog zamota (tovarenja).
Ova izjava dolazi u onu rubriku tovarnog lista, u koju se
unašaju druge po zakonu ili poslovnom pravilniku propisane,
ili dopustive izjave (Sonstige gesetzlich oder reglementarisch
vorgeschriebene oder zulasige Erlarungen). Pojedini otprematelji,
osobito veći industrijalni nastani, izdaju željezničkoj
postaji posebne općenite izjave (Generalreverse Prilog F tarifa
Dio I. Odio A), u kojima su potanko označeni manjci
odnosnih pošiljaka, koji se trajno ponavljaju i običajni su kod
odnosnih pošiljaka. U potonjem slučaju dovoljno je pozvati
se u tovarnom listu na ovakovu izjavu.


Pravo raspoložbe sa pošiljkom ima sve dotle, dok ista
nije uručena naslovniku, predatelj pošiljke (kao gore).


Obavjest o prispieću robe. Kada roba prispije
na mjesto odredišta, ima se o tom naslovnik odmah obavjestiti
s pozivom, da plati podvoz i nuzgredne pristojbe. Obavjest
otpada, ako to stranka izričito zahtjeva. Stranka ima se