DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 107 —


o prispieću robe obavjestiti prije nego mine dobavni rok.
U svakom pako slučaju ima se obavjestiti onda, kada je
roba pripravna za odvoz sa postaje. O prispieću brzovoznine
ima se stranka obavjestiti 2 sata iza dolaska. Kod
brzovoznine, koja prispjeva na večer iza 6 sati, a na nedelju
i svetke dođe iza 12 sati u podne, može se obavjest zahtjevati
tek drugi dan u jutro.
Obavjest je obavljena:
a)´kod otpreme postom 4 sata, brzojavom 1 sat iza


predaje obavjesti,
b) kod dostave telefonom časom predaje,
c) kod drugih dostava časom uručenje.
Roba će se na obavjesnici potpisanom izručiti, bez da


se istražuje vjerodostojnost potpisa.


Dođe li naslovnik po robu, pa mu ista jedan sat iza
prispjeća ne bude uručena, ima pravo na odštetu radi pokušanog
preuzeća. Željeznica ima na zahtjev primaoca (naslovnika)
na tovarnom listu potvrditi, da je pokušano preuzeće
robe ostalo bez uspjeha.


Zakonsko založno pravo željeznice na pošiljke.
Željeznica uživa u svrhu naplate svojih troškova na
pošiljke zakonsko založno pravo i to poslije izručenja robe
prema naslovniku, a prije toga prema predatniku robe. Ovo
pravo zaloga uživa prvenstvo pred svim ostalim zalaznim
pravima, te je željeznica vlasna i sudbeno zapljenjenu robu
prodati bez sudbene intervencije, za pokriće svoje tražbine.
Tražbine željeznice nakon preuzeća robe tiču se poglavito
nadoplata na podvoz, koje se ustanovljuju prigodom revizije
tovarnih listova u obračunskom uredu odnosne željeznice.
Pri tom valja uvažiti, da kod pošiljaka, kod kojih je predatelj
platio podvoz (to su t. z. brankirane pošiljke), ima razliku
t. j . višak podvoza platiti predatelj robe, dok je kod
doznačenih (iiberwiesenen Kosten) troškova dužan primaoc
robe platiti tražbinu željeznice. Platiti ima se ali tražbina
samo onda, ako nije starija od jedne godine, t. j . da je za