DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 108 —


tražena unutar godine dana, iza kako je roba preuzeta, odnosno
iztekao dobavni rok za istu. U platežnom nalogu
mora biti točno označen tarif po kojem se je računalo i po
kojem se je imalo računati, t. j . na temelju kojeg tarifa, odnosno
tarifne odredbe, je nastala dužnost platiti naknadno
označenu svotu.


Za robu, koja se unutar tovarnog vremena ne preuzme,
računa se ležarina obično tako dugo, dok postaja drži, da
će se prodajom iste naknaditi svi troškovi željeznice. Pokvariva
roba može se međutim odmah prodati, a utržak iza
odbitka željezničkih troškova uručiti predatelju robe.


Povratak previše uplaćenih pristojba.
Plati li stranka previše na voznim pristojbama, ima joj se
višak povratiti, te o tom njoj bezodvlačno poslati obavjest
(§ 70. posl. prav.). Obični je postupak, da željezničke
uprave šalju iskaze na postaje, a ove obavješćuju stranke.
Prigovorima protiv previše ubranih pristojba bave se i posebni
raklamacioni uredi, koji su se ali u potonje doba izrodili
tako, da pojedine željeznice, da zapriječe prekomjerne
pritužbe u tom pogledu, svoje tarife pridržavaju lih za službenu
porabu. Tako c. kr. aust. drž. željeznice izdaju svoje
mjesne tarife lih za službenu porabu. Njemačke pako, osobito
bavarske državne željeznice, izričito žigošu djelovanje
tih reklamacionih ureda, koji se radi toga po malo gube
kao nesolidni poslovi.


Doprema u kuću. Željeznica ima pravo komadnu
robu putem svog posebnog kirijaša dopremati u stan naslovnika,
u koliko taj ne imade vlastita kola za dopremu robe
ili svog posebnog odpremnika, koji u njegovo ime preuzimlje
robu na postaji. U potonjem slučaju dužna je stranka predati
na kolodvoru posebnu izjavu, kojom opunovlašćuje stanovitog
otpremnika, da može robu prispjelu na njezinu
adresu preuzeti u skladištu robe. Željeznički kirijaš, koji se
smatra organom željeznice, vezan je prema istoj posebnim