DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 63     <-- 63 -->        PDF

--.


ugovorom, te ubire svoje pristojbe po posebnom cijeniku,
koji je dužan stranci na zahtjev pokazati.


Manjak oštećenja i gubitak robe. Željeznica
jamči strankama, koje su robu predale na otpremu, za svaki
manjak, oštetu ili gubitak robe, u koliko to nije uzrokovao
sam predatelj ili u koliko ne predleži viša sila (vis major),
izvana neopaziv manjak zamota (tovarenja) ili gubitak, koji
nastaje s naravskog sastave robe. Za robu, koja na temelju
posebne dozvole preko vremena prostog od ležarine besplatno
ostaje na postaji, ne jamči se za štetu od vatre nastalu.
Ne jamči željeznica ni za robu, koja je tovarena na u
zakup uzetom zemljištu, ili tovarištu željeznice, kao ni za
robu po stranci istovarenu, koja nije odvežena unutar roka
za to određenog, te leži na postaji bez dozvole željeznice.


Ne jamči željeznica ako se roba u smislu poslov, pravilnika
po tarifu, ili uslijed sporazumka sa strankom, otprema
u otvorenim kolima za štetu, koja može nastati sa tom vrsti
otpreme. Ovđe se ali ne imade razumijevati veći gubitak na
težini, ili gubitak cijelih komada. Ne jamči željeznica ni za
štetu prouzročenu manjkavim tovarenjem (kao gore), a ni
za prelomljenje, hrđu, nutarnje pokvarenje, izvanredni gubitak
na težini, posušenje, ili rasipanje kod one robe, kod
koje to iz njezine naravi izvire.


Naglasuje ali točka (3) § 86. posl. pravilnika izričito,
da oslobođenje od jamstva ne može uslijediti, ako je šteta
krivnjom željeznice nastala. Pošto je stranci veoma teško,
dapače skoro nemoguće, dokazati krivnju željeznice i kako
je šteta nastala tečajem otpreme, određuje već § 5. poslov,
pravilnika odgovornost željeznice za njezine namještenike,
kojoj pridružuje i odgovovornost za slučaj. Stranka, koja
traži odštetu ima. samo dokazati, ka je gubitak, manjak, odnosno
oštećenje nastalo u vremenu između predatbe i izručbe
robe po željeznici. Krivnju željeznice, ili uzrok radi
kojega je nastala šteta, nije naslovnik dužan dokazati. Primjetni
mi je ovđe, da posl. prav. u više navrata mjesto iz