DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 110 —


raza naslovnik ili otpremajuća stranka rabi izraz „ovlašten".
Pod tim se razumjeva osoba, kojoj je predatelj ili naslovnik
bilo na kakav način (ustupom, naknadnom, odredbom i t.d.)
ustupio svoja prava glede pošiljke.


Ako dakle željeznica otkrije, ili ovlašteni tvrdi prigodom
preuzimanja robe, da postoji manjak ili ošteta robe, imade
se stanje pošiljke, visina šteta, te po mogućnosti uzrok oštete
i vrijeme u nutar kojega je nastala bezodvlačno zapisnički
ustanoviti. To biva i onda, kada se pošiljka sasvim izgubi.
Potonje se uzimlje, da je uslijedilo 30 dana iza izminuća
dobavnog roka. Stranka može tražiti i sudbeno ustanovljenje
slučaja. Kod sastava zapisnika sudjeljuje uz svjedoke, koji
ne smiju biti željeznički službenici i ovlašteni naslovnik ili
ustupniki i strukovnjaci, ako to traže stranke. Ovlašteni
ne mora biti nazočan, a prepis zapisnika ima se na zahtjev
izručiti ovlaštenom.


Opazi li naslovnik štetu ili manjak, koji se izvana nije
mogao opaziti, u svom stanu ili poslovnim prostorijama, ima
bezodvlačno, ali najkasnije unutar jednog tjedna tražiti, da
se sastavi zapisnik u njegovim prostorijama (§ 97. t. 4.),
ili sudbenim putem tražiti ´ustanovljenje manjka, ili oštete.


Kod manjaka na težini isključena je odšteta, ako manjak
iznaša 1% kod tekućih i vlažnih prometa, a 2% kod drugih
nekih suhih stvari, među koje spadaju sa gledišta šumskog
gospodarstva sitnjeno (geraspelt) i meljeno drvo, za kore,
korjenje i slatko drvo.


Visina odštete računa se prema trgovačkoj vrijednosti
robe u vrijeme predaje iste na otpremu. Predleži li gruba
nemarnost željeznice, ima se naknaditi i izmakla dobit oštećenika,
t. j . prodajna vrijednost robe kod trgovca.


Pritužbe, reklamacije. Zahtjevi stranaka, koji
smjeraju na povratak određenog djela ili cijelog podvoza
kod prekoračenja dobavnog roka, t. j . kad je dobavni rok
osiguran, ili takovo osiguranje nije uslijedilo, imadu se pod