DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 65     <-- 65 -->        PDF

- in


nijeti 14 dana iza primitka pošiljke i to kod bilo koje željezničke
uprave, kojom se prolazila odnosna pošiljka.


Prigovori odnosno odštetni zahtjevi glede odštete radi
manjka, oštećenja ili gubitka robe, kao i glede povrate previše
uplaćenog podvoza, imadu se podnijeti kod bilo koje
na dotičnoj otpremi interesovane želj. uprave, godinu dana
iza dana izdatbe robe, odnosno izminuća dobavnog roka za
pošiljku.


Taj rok ne produljuje se kod ponovnog prigovora stranke
na riješenje želj. uprave, kojom se u cjelini ili djelomično
odbija odštetni zahtjev.


Odštetni zahtjevi u slučaju grube nemarnosti željeznice


t. j . kada predleži krađa, prevara i t. d. zastaruju iza 3
godine.
Uvjetna otprema. Poslovnom pravilniku priložen
je pod slovom C iskaz raznih predmeta, koji su ili
isključeni od otpreme i koji se samo uvjetno otpremaju uz
obdržavanje odgovarajućih sigurnosnih mjera. Među potonje
spadaju i neki proizvodi šumskog gospodarstva kao svježi
usijani drve.i ugljen samljeven ili u komadima, drvna žesta
sirova i rektifikovana, azcton i azetaldehyd (i u alkoholnoj
rastopini).


Tarifi glavne sastojine istih. Kada se govori
o tarifima, onda se pod tim imenom razumijevaju u
prvom redu mjesni tarifi pojedinih željeznica. Mjesni tarif
svake željeznice obuhvaća najprije propise, kojima se nadopunjuju,
prema posebnim prometnim i trgovačkim prilikama
odnosne željeznice, glavne ustanove već spomenutih tarifa
Dio I. Odio A, i Odio B, a zatim tarifne stavke, koje se
zaračunavaju onda, ako se roba, predana na kojoj postaji
jedne željeznice, otprema opet na postaju iste željeznice. Na
pr. iz Zagreba drž. kol. u Lepavinu i t.d. Izim toga sadržaje
mjesni tarif i stavke, koje vrijede samo u onom slučaju, ako
roba prelazi sa pruge vlastite željeznice na bilo kojoj prelaznoj
ili čvornoj postaji, na susjednu željeznicu, koja pot