DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 69     <-- 69 -->        PDF

- 115


među kojih se za proizvode šumskog gospodarstva osobito


I. i II. iznimni tarif uporabljuje.
Kako su šumski proizvodi u one razrede uvršteni vidi
se iz dolnje skrižaljke. Primjećuje se ali, da u ovoj skrižaljci
nije uvrštena roba spadajuća u I. razred teretne robe;
Oni šumski proizvodi dakle, kdji u tu skrižaljku
nisu uvršteni, imadu se smatrati, da spadaju u


I. (redoviti) razred teretne robe. Za ove imadu se
platiti u tarifnoj skrižaljci III. pod I. razredom teretne robe
naznačene pristojbe.
Za robu uvrštenu u II. razred, predanu u bilo kakovoj
množini, uporabljuju se pristojbama stavke ovog razreda.


Za robu uvrštenu u razred A. uporabljuju se stavke
ovog razreda samo u slučaju, ako se po tovarnom listu i
vagonu najmanje sa 5000 kg. predaje.


Ako se po tovarnom listu preda od 5000 kg. manja
količina, imadu se i za robu spadajuću u ovaj razred platiti
pristojbe II. razreda. Na taj način zaračunata pristojba ali
ne može biti veća od pristojbe zaračunate za 5000 kg. po
stavkama razreda A.


Pristojbene stavke razreda B i C, te 1. i 2. posebnog
tarifa, uporabljuju se kod robe uvrštene u ovaj razred samo
onda, ako se po tovarnom listu i vagonu najmanje u težini
od 10.000 kg. predaje, ili ako se pristojba za tu težinu plati.
Stavke 3. posebnog tarifa pako uporabljuju se samo onda,
ako se za robu uvrštenu u ovaj razred plati pristojba za
cijelu tovarnu težinu na raspolaganje stavljenog vagona.


Kod jednog dijela robe uvrštene u razred opsežne robe
uporabljuju se pristojbene stavke ovog razreda, predala se
ista u bilo kakovoj količini, kod drugog dijela takove robe
pako samo u onom slučaju ako se preda količina manja
od 5000 kg. (Koja je šumsko-gospodarska roba u koju hrpu
uvrštena može se iz dolje navedenog izkaza razabrati).


Iznimni tarif I. (kod kr. ug. držav, željeznica) uporabljuje
se samo za potpuni tovar vagona. U slučaju predaje