DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 118 —
Klasifikacija


te


>


F. 3.
Vrst robe


f.) spadajuće iz pridelanih daščica


priugotovljene sastavne dijelove ku


iija (škrinja), i u svežnjima (garniture


kutija (škrinja),
kundaci za puške, grubo izrađeni,
drvo za oruđe i za kolare (Schirr- u.


Stellmacherholz),
obruči za sita,
obrubi za sita (Sieblaufe, Siebreifen,


Siebgargen),
daske kištrah za cigare (Zigarenkis


tenbretter),
držala za metle,
nadalje u označenu svrhu grubo pri


ređeno drvo, u koliko nije sastav


ljeno, te se ne može smatrati kao go


tovi sastavni dio kojeg uporabnog


predmeta. Ovamo spadaju i grubo


pridjelana drva za držala lopata,


oruđa, bičeva, štapova i kišobrana
(preuzima se i nepakovano).


Daščice za žaluzije, utorene letve
(Kehlleisten), rouleaux-šipke, frizi (daščice),
blanjane, utorene, vidi drvna
roba; hoblinje vidi piljevina
(Holzabfallspane siehe Holzsagespane).


Drvo, (izuzevši vrsti drveća spadajuće
pod stavku F. — I), i to:


a) deblovina i motke (Stamm- u. Stangenholz),
drvo za celulozu (Schleifholz),
grubo otesano, cijepano ili razkomadano
(gerissen), cijepanice i oblikovana
sve do doljine od 2-5 m.-


b) korenje, panjevi, kvrge (VVurzelholz,
Stockholz, Stubben- u. Stuckerholz)c) šiblje (Reiserholz) (šiblje za metle,
kiće i u svežnjima) granjevina,
fašine i gužve za splavi


d) željezničke podvlake, sirove i
inpregnirane
e) okrajci, otpadci kod pilenja drva,


t. j . najviše sa tri strane po duljini
piljeno drvo, i u svežnjima
f) šipke i daščice (izuzevši daščice
za instrumente) od četinjača, od mehkih
listnjača, kao iz brezovog, johovog,
topolo vog, lipovog, vrbovog
drva> nadalje iz bukovog drva (i sa


po tovarnom listu i


vagonu za
količinu


od najmanje
po tovarnom
listu


10.000 kg., doza
količinu


tično u slučaju


5.000


manju od


plateža pristoj


5.000 kg.
be za tovarnu


kg.


težinu vagona.


A.
2. posebni
tarif-
C.
II. A.
II. A. C.
II. A. C.
II. A. c.