DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 73     <-- 73 -->        PDF

119


Klasifikacija


Vrst rob


kružnom pilom piljeno) do duljine od
I-25 m. i debljine od 20´",´«., neutorene,
neblanjane; za izvoz iz carinskog
područja obih država austro-ugarske
monarhije i blanjane


g) drvo za celulozu (Schleifholz) i
cijepano ili razkomadano (gerissen)
preko 2 5 do 7 m. duljine, kod duljine
od 4 do 7 m. sa najvećim promjerom
od 22 cm mjereno na tanjem "kraju
bez kore, u slučaju narudžbe i izradbe
po tuzemnim tvornicama celuloze ili
tvornicama drvenina (Holzstoffabriken)
i ako je na takove tvornice adresirano


h) drvene kocke za tarac, i impregnirane


(preuzimaju se i nepakovane).
Cijepanice i oblikovina, korenje, panjevi,
kvrge (Wurzelholz, Stubben-
Stuckerholz), šiblje (Reiserholz), granjevina,
otpatci kod piljenja drva,
drvo u svežnjima (Bundholz), okrajci
i svakovrsni otpadci do duljine od
l-2 m. može se i sa oznakom „ogrijevno
drvo" predati. Za ovo uporabljuje
se na kr. drž. željeznicama kod
otpreme do 250 km. I, a na veću
udaljenost II. iznimni tarif.


Daščice za instrumente, vidi drvo
za instrumente, rezonanc-drvo pod
stavkom F.-2. točkom e).


Drvo, za rudničke svrhe, i to:


a) upornice, stupovi, podsjeci i t.d.
ako promjer na tanjem kraju bez kore
mjeren ne premašuje 24 cm., kao i
okrajci sve do duljine od 7 m.


b) tanke daščice do duljine od l´5m.
(preuzimaju se i nepakovane).


Za rudničko drvo, ako se na jednom
vagonu (bez sjegurnostnog vagona)
otprema, te ako je adresirano
na koje ugarsko rudničko poduzeće
uporabljuje se na kr. ug. drž. željeznicama
I. iznimni tarif.


Drvenin a (Holzstoff), vlažna ili
suha i u obliku ljepenke (Holzstoff-
Pappe)
(Od 5000 kg. veća količina preuzima
se nepakovana).


po tovarnom listu i


vagonu za količinu


od najmanje


po tovar


nom listu


10.000 kg., doza
količinu


tično u slučaju


manju od 5.001)


plateža pristoj


5n00 kg.


ba za tovarnu


kg.


težinu vagona.


A.
A. C.
A. C.
.. C.
.. C.