DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 121 K
I a s i f i k a c ja


po tovarnom listu i
vagonu za količinu
od najmanje


po tovarnom
listu 1


10.000 kg., doJ*
Vrst robe za količinu


T..000 tično u slučaju


>
manju od


plateža pristoj


3
5000 kg.
ba za tovarnu


kg.
težinu vagona.


ženog bojadisarskog i strojarskog
drva) .... 11. A.


c.
(Preuzima se nepakovana i količina
veća od 5000 kg.)


F.
8. Biljk e (i ključeci, Sterklinge):
šumske biljke i biljke voća, kao i inih
koristnih rastlina, n. pr. biljke vinove
loze, ribiza, ogrozda, divljeg kestena,
košaračke vrbe, pakovane u sanducima
ili u svežnjima svezanim drvenim
obručima ili žicom II. 11. II.
Na kr. ug. drž. željeznicama uporabljuje
se razred A,, kod predaja bilo
kakove količine brze ili teretne robe.


F. 8. a. Pilje vina i otpadci potičući od
pilenja, blanjanja i t.d. II. A. 3. posebni
Za piljevinu se uporabljuje na kr. tarif.
ug. drž. željeznica I. iznimni tarif.
(Preuzima se nepakovana i veća
količina od 5000 kg.)


F.
9. Drvna vuna (Holzwolle) (drvna
vlakna i konopi iz vune (vlakna) II. A. C.
(Preuzima se nepakovano i količina
veća od 5000 kg.)


F. 10. a. Drvene bačvice i posude i Holzfasschen
u. Holztonnchen).
a) nove II. A. C.


A. A. C.
(I nepakovane).
F. 10. b. Drvni o dp at ci, kuhani kod
II. A. C.
(I nepakovani).
F.
10. d. Drveni sanduci, obični, u svežnjima,
ili sa letvama ili sa daskama
A.
pakovani
II. A.


F. 11. Drrno brašno (Holzmehl, Holz-
C.
sagemehl) II. A.
(Preuzima se i nepakovano u količini
većoj od 5000 kg.)


F. 12. Drvno vapno (unreiner Holzessigsaurer
Kalk).... .. . II. A. B.
(Samo pakovano)


F.
14. Drvna staničnina i staničnina
od slame Holzzellstoff u. Strohzellstoff,
Cellulose) i to :
II. A. C.
a) vlažna


b) suha u pločama, lukovima i u
svitcima, ako su tako prošupljeni, da
se za papir ili ljepenku ne mogu više


II. A. C.