DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— . —


Klasifikacija


po tovarnom listu i
vagonu za količinu
od najmanje


po tovarnom
listu


10.000 kg., doVrst
rob za količinu


tično u slučaju


manju od 5.000


plateža pristoj


5000 kg.


ba za tovarnu


kg.


težine vagona.


pokriti te se brinuti za izkrcavahje i


:i. poseb. tarif


Ukrcavanje.
ug. držav.


naK; 62, Kame n .. svakovrstno lomljeno željeznica


kamenje
A. 11. iznim. tarif


M. 4 S j e tri e, šumsko sjemenje (samo
pakovano) II. ii.
Ako se šumsko sjeme i hrastov žir
u šumsko-gospodarstvene svrhe otprema
te ako se to dokaže propisno
izpostavljenom i tovarnom listu priložit
se imajućom oblastnom narudžbenicom,
dotično narudžbenicom
providjenom oblastnom zaporkom,
računaju se na kr. ug. drž. željeznicama
pristojbe po slijedećoj klasifikaciji
:


a) za šumsko sjemenje i
hrastov žir predan kao brza roba
u kakovoj bilo količini stavke snižene
brze robe; bi za šumsko
sjemenje prodano kao teretna
roba u slučaju kol čine manje
od 5000 kg. iznimni tarif III. a), u
slučaju predaje od najmanje 5000 kg.
po vagonu i tovarnom listu pako
stavke razreda A.


M. 6. Ž i r (preko 5000 kg. nepakovan i
A.
A.
bez očitovanja)
(Olede hrastovog žira u svrhu šumskom
gospodarstva vidi stavku M. 4).


M. 21. Vapno, živo (preko 5000 kg., za
ukrcavauje i izkrcavanje brinu se na ug. drž. želj
stranke) ......... I. iznim. tarif.
M. 25. Lješnjaci, kao orasi (vidi stavku
D. 3.)
Vinogradsko kolje dugačko
najmanje 1 metar, a najviše 3 metra,
debelo najviše 8 cm.; kolje iz tvrdog
drva mora biti na jednom kralju zana
ug. drž. želj
šiljeno II. A. I. iznim . tarif.


T. 8. Gub a (svezana)
II. II. II.
K. 39. Hrastov izvadak (Taninextract)
u kapljivom ili sušenom stanju A. ..
T.
31. Trese t (i prešan, tresetne opeke)
tresetni nastor i tresetni prah (preko
5000 kg. bez ečitovanja, predavatelj
pako mora vagon pokriti) A. 3. posebni
Ogrijevno drvo vidi stavku tarif.
F.-3.