DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 79     <-- 79 -->        PDF

- 125


Obračunavanje cijele pristojbe. Pristojba
se sastoji iz vozarine i nuzgrednih pristojba. Vozarina je
ona svota, koja se dobije pomnoženjem pristojbene stavke
sa težinom. N u z gr e d n e (često promjenljive) pristojbe
supako: pristojba za izkrcava nje i ukrcavanje
u kola (za svakih 100 kg. 2 fil., ali za svaku pošiljku
najmanje 5 f. , pristojba za ukrcavanje u vagon,
dotično izkrcavanje iz vagona prema tome,
da li je po pristojbeniku dužna stranka krcati, a na mjesto
nje to željeznica obavlja ipo 100 kg. 2 f.), pistojba za
dizalo, ako se radi o otpremi tako teškog predmeta, koji
se mora pomoću dizala krcati po 100 kg. 4 f., ako pako
na predatnoj postaji ne ima dizala, već ga se mora iz druge
postaje dopremiti, valja prigodom narudžbe dizala kao predujam
doložiti 20 K. ; pristojba za vagu: kako kod
brze, tako i kod teretne robe po komadu iznaša za 100 kg.
4 f., kod robe po vagonu pako za vagon mjeren na tračničkoj
mostnoj vagi 1 K 20 f.


Pristojba za brojenje. Ova postoji samo kod robe
po vagonu, te se može zaračunati 10 f. za svakih započetih
10 komada, nu za svaki vagon najmanje 1 K., ali najviše
4 K. Pristojba za predatnicu i biljegovinu iznaša
za svaku pojedinu predaju, dakle za svaki tovarni list 10,
dotično za biljeg 10, dakle ukupno 20 f.


Ležarina i ležarinski doplatak. Iznaša kod brze
robe na dan i po komadu 10 f., kod teretne robe za takove
pošiljke, koje se mogu na otvorenim kolima otpremati i koje
mogu na odredišnoj postaji na otvorenom skladištu stajati
na dan za 100 kg. 2 f., kod inih šumsko-gospodarskih sirovih
proizvoda, ili za izrađene takove obrtne proizvode, kako
kod predaje, tako i kod izdavanja, na dan za 100 kg. 6 f.


Pristojba za dangubu vagona. Ova se dešava
samo kod ukrcavanja ili izkrcavanja robe po vagonu. Za
ovakovu predat se imajuću robu imadu se vagoni unaprijed