DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 126 naručiti,
te ako je željeznica narudžbu i sa ovom istovremeno
po stranki uplatit se imajuću kaparu od 9 K 60 f.
primila, dužna je vagon točno do naručenog roka postaviti ;
u protivnom slučaju dužna je naručitelju platiti odštetu u
iznosu pristojbe za dangubu vagona. Prihvaćena narudžba
vagona je dakle dvostrani ugovor.


Da se ali tim načinom na razpolaganje stavljeni vagoni
na dulje vrijeme prometu ne oduzmu, vlastna je željeznica
ustanoviti rok za ukrcavanje, dotično izkrcavanje, a u slučaju
prekoračenja istog dužna je stranka za svaki sat i
vagon platiti 40 fil. pristojbe za dangubu.


Navesti ćemo nekoliko primjera, da se pokaže uporaba
tarifni skrižaljka.


1. Vagon ogrijevnog drva predaje se na udaljenost od
45 km.
Iz stavke F.-3. vidimo, da se za isto plaća po razredu C
(što
je isto kao 2. posebni tarif) od 100 kg. 34 fil.
Za 10.000 kg. ću dakle platiti 34 krune.


2. Ako predamo 1 hvat drva (2000 kg.) platit ćemo po
stavci II. t. j . 100 fil. po 100 kg. ili za cijeli hvat 100X20=
20-60 kruna.
3. Ako predamo 1 hvat drva brzovozninom (eilgut) platit
ćemo po stavci obična brza otprema t. j . 220 fil. po 100 kg.
ili za cijeli hvat 220. 20=44 kruna.
Osobne vijesti.


Njegovo c. i apostolsko kraljevstvo Veličanstvo blagoizvoljelo
je Previšnjom odlukom od 19. siječnja 1917 premilostivo
odobriti, da se Stevo Lu kač, šumarski nadsavjetnik. na njegovu
molbu premjesti u trajno stanje mira. (Sarajevski list od 14.


II. 1917.)
Njegovo c. i apostolsko kraljevstvo Veličanstvo blagoizvoljelo
je Previšnjom odlukom od 15. siječnja 1917. kr. šumarskom nadinžiniru
Beli Zudoru , prigodom njegova umirovlenja na vlastitu molbu,
u znak priznanja dugogodišnjeg, vjernog i korisnog službovanja,
nnjmilostivije podijeliti naslov šumarskog savjetnika.


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je kr. šumarskog racu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— 127
narskog revidenta Filipa Horvath a pravim šumarsko računarskim
revidentom u IX. plaćevnom razridu. (Nar Nov. od 13. II. 1917).


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je apsolventa kr.
šumarske akademije u Zigrebu Branka Duji ć a kr. šumarsko-inžinirskim
vježbenikom u Bustyahâzara. (Erdészeti L´pok, veljača 1917.)


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je: kr.
zemaljskog šumarskog naozornika II. razreda Andriju Koprić a i kr.
županijskog šumarskog nadzornika I. razreda Gjuru Cesaric a kr.
zemaljskim šumarskim nadzornicima I. razreda u VII. činovnom razredu,
obojicu na sadašnjem mjestu službovanja;


zatim kr. šumarske povjerenike: Ljudevita Szen tgy ôrgy-a i
Milana Oj u r ekovi ć a, dodijeljene na službovanje kr. hrv. slav.-dalm.
zemaljskoj vladi odjelu za narodno gospodarstvo, Rudolfa Erny a
kod kot. oblasti u Zagrebu, Slavka Sut 1 i ća kod kr. kotarske oblasti
u Karlovcu, Stjepana Reymann a kod kr. kotarske oblasti u Varaždinu,
Josipa Majnarić a kod. kr kotarske oblasti u Delnicama i
kr. županijskog šumarskog nadzornika II. razreda Rudolfa K oli b a ša
kod kr. županijske oblasti u Osijeku, kr. županijskim šumarskim
nadzornicima I. razreda u VIII. činovnom razredu sa sutavnim berivima,
ostavljajuć ih na sadašnjem mjestu službovanja, osim Rudolfa
Erny-a, koji se premješta kr. županijskoj oblasti u Zagrebu;


nadalje kr. šumarske povjerenike: Josipa Gulina kot. kr. županijske
oblasti u Ogulinu, Šandora pi. Kôrôskeny-a kod kr. kotarske
oblasti u Našicama, Josipa Griinwald a st. kod kr. kotarske
oblasti u Daruvaru, Antuna Resza kod kr. kotarske oblasti u Dngomselu,
Ivana Od žica kod kr. kotarske oblasti u Čazmi, Milana Ž i brata
kod kr. županijske oblasti u Zagrebu, Rafaela Dvoržak a kod kr.
kotarske oblasti u Križevcima, Gjuru De me tro vica kod kr. kotarske
oblasti u Zagrebu, Milana Weiner a kod kr. kotarske oblasti u
Kutini, Franju Jindr a kod kr. kotarske oblasti u Požegi, Ratislava
Maksić a kod kr. kotarske oblasti u Velikoj Gorici, Gjuru Grlić a
kod kr. kotarske oblasti u Novom Marofu i Adolfa Dungjić a kod
kr. kotarske oblasti u Osijeku ;


zatim kr kotarske šumare I. razreda: Dušana Weiner a kod
kr. kotarske oblasti u Bjelovaru, Andriju pl. Ferenzffy-a kod kr.
kotarske oblasti u Požegi, Dinka Blažić a kod kr. kotarske oblasti
u Stubici, Milana L ep ušic a kod kr. kotarske oblasi na Sušaku,
Vinka August ina, dodijeljenog na službovanje kr. hrv.-slav.-dalm.
zemaljskoj vladi, odjelu za narodno gospodarstvo, Rudolfa Sabl j ić a
kod kr. kotarske oblasti u Delnicama, Bartola P1 eška kod kr. kotarske
oblasti u Krapini, Antuna Bal iče vica kod kr. kotarske oblasti
u Djakovu, Ljubomira Bugarović a kod kr. kotarske oblasti u
Požegi, Josipa Griinwald a ml. kod kr. kotarske oblasti u Jaški i
Alfonza Kauders a kod kr. kotarske oblasti u Cirkvenici kr. županijskim
šumarskim nadzornicima II. razreda u IX. činovnom razredu sa
sustavnim berivama, ostavljajući ih i nadalje na dosadošnjem mjestu
službovanja (Nar. Nov. od 29/.. 1917.)