DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— 127
narskog revidenta Filipa Horvath a pravim šumarsko računarskim
revidentom u IX. plaćevnom razridu. (Nar Nov. od 13. II. 1917).


Kr. ug. ministar za poljodjelstvo imenovao je apsolventa kr.
šumarske akademije u Zigrebu Branka Duji ć a kr. šumarsko-inžinirskim
vježbenikom u Bustyahâzara. (Erdészeti L´pok, veljača 1917.)


Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije imenovao je: kr.
zemaljskog šumarskog naozornika II. razreda Andriju Koprić a i kr.
županijskog šumarskog nadzornika I. razreda Gjuru Cesaric a kr.
zemaljskim šumarskim nadzornicima I. razreda u VII. činovnom razredu,
obojicu na sadašnjem mjestu službovanja;


zatim kr. šumarske povjerenike: Ljudevita Szen tgy ôrgy-a i
Milana Oj u r ekovi ć a, dodijeljene na službovanje kr. hrv. slav.-dalm.
zemaljskoj vladi odjelu za narodno gospodarstvo, Rudolfa Erny a
kod kot. oblasti u Zagrebu, Slavka Sut 1 i ća kod kr. kotarske oblasti
u Karlovcu, Stjepana Reymann a kod kr. kotarske oblasti u Varaždinu,
Josipa Majnarić a kod. kr kotarske oblasti u Delnicama i
kr. županijskog šumarskog nadzornika II. razreda Rudolfa K oli b a ša
kod kr. županijske oblasti u Osijeku, kr. županijskim šumarskim
nadzornicima I. razreda u VIII. činovnom razredu sa sutavnim berivima,
ostavljajuć ih na sadašnjem mjestu službovanja, osim Rudolfa
Erny-a, koji se premješta kr. županijskoj oblasti u Zagrebu;


nadalje kr. šumarske povjerenike: Josipa Gulina kot. kr. županijske
oblasti u Ogulinu, Šandora pi. Kôrôskeny-a kod kr. kotarske
oblasti u Našicama, Josipa Griinwald a st. kod kr. kotarske
oblasti u Daruvaru, Antuna Resza kod kr. kotarske oblasti u Dngomselu,
Ivana Od žica kod kr. kotarske oblasti u Čazmi, Milana Ž i brata
kod kr. županijske oblasti u Zagrebu, Rafaela Dvoržak a kod kr.
kotarske oblasti u Križevcima, Gjuru De me tro vica kod kr. kotarske
oblasti u Zagrebu, Milana Weiner a kod kr. kotarske oblasti u
Kutini, Franju Jindr a kod kr. kotarske oblasti u Požegi, Ratislava
Maksić a kod kr. kotarske oblasti u Velikoj Gorici, Gjuru Grlić a
kod kr. kotarske oblasti u Novom Marofu i Adolfa Dungjić a kod
kr. kotarske oblasti u Osijeku ;


zatim kr kotarske šumare I. razreda: Dušana Weiner a kod
kr. kotarske oblasti u Bjelovaru, Andriju pl. Ferenzffy-a kod kr.
kotarske oblasti u Požegi, Dinka Blažić a kod kr. kotarske oblasti
u Stubici, Milana L ep ušic a kod kr. kotarske oblasi na Sušaku,
Vinka August ina, dodijeljenog na službovanje kr. hrv.-slav.-dalm.
zemaljskoj vladi, odjelu za narodno gospodarstvo, Rudolfa Sabl j ić a
kod kr. kotarske oblasti u Delnicama, Bartola P1 eška kod kr. kotarske
oblasti u Krapini, Antuna Bal iče vica kod kr. kotarske oblasti
u Djakovu, Ljubomira Bugarović a kod kr. kotarske oblasti u
Požegi, Josipa Griinwald a ml. kod kr. kotarske oblasti u Jaški i
Alfonza Kauders a kod kr. kotarske oblasti u Cirkvenici kr. županijskim
šumarskim nadzornicima II. razreda u IX. činovnom razredu sa
sustavnim berivama, ostavljajući ih i nadalje na dosadošnjem mjestu
službovanja (Nar. Nov. od 29/.. 1917.)