DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— 128
f Ladislav Silagyi. U Budimpešti preminuo je dne 18. ožujka


o. g. bivši upravitelj kr. državne šumarije u Fužinama Ladislav Szilagyi,
kr. šum. inžinir.
Društvene vijesti.


Literarnoj zakladi priposlao je prof. dr. Andrija Petračić svotu
od 30 kruna.v


Izim u Šumar, l´stu br. 1. i 2/1917 javljenih 50 kruna što ih
je gosp. ured otočke imovine općina poklonio umjesto vijenca na
odar pok nadšumara L. Adameka društvenoj Literarnoj zakladi (A.
Borošić) — darovali su u istu svrhu prigodom smrti rečenog nadšumara
još i slijedeći činovnici otočke imovne općine: nadšumarnik
Frau Althaler 6 K, nadšumar Josip Biondić 4 K, nadšumar Ivan Jerbić
4 K, nadšumar Milan Prstec 3 K, šumar Ivan Majstrović 3 K, šumar
Josip Schmidt 3 K, šumar Mihovil Pećina 3 K. šum. vježbenik Venceslav
Radošević 2 K, akcesista Mate Ostović 2 K. Ukupno 30 kruna.


Kao utemeljiteljni član pristupio je našem društvu g. Dušan
Vilkar drvotržac na Sušaku uplativ 200 K, — tom prigodom darovao
je još i društvenoj „Pripomoćnoj i Literarnoj zakladi" svakoj po 25 K.


Za to hvalovrijedno zanimanje za naše društvo te plemeti dar,
neka bude ovime izraženo g. Vilharu najljepša hvala od strane društva.


Dar G. Vjekoslav Bauer nadšumar u m. u Zagrebu darovao je:


Pripomoćnoj zakladi hrv. slav. šumar, društva 15 kruna. Literarnoj
zakladi hrv. slav. šumar, društva 15 kruna, ukupno 30 kruna
na kojem velikodušnom daru neka mu bude ovim putem izražena
najljepša hvala.


Ugledali se u ovaj način podupiranja ciljeva našega društva i
ostali članovi.


Razne vijesti.


Zbog pomanjkanja radnika i voznog blaga razriješuje
se ugovor o dovozu drva. Prije kratkog vremena izreklo je vrhovno
bečko sudište osudu, po kojoj se uslijed sadanje oskudice na
radnicima i voznom blagu, ne moraju ugovorom preuzete obveze o
dovozu drva iz šume izvršiti. U jednom konkretnom slučaju tužila
je jedna trgovačka firma jednog posjednika na odštetu od 5000 K,
što joj po ugovoru nije iz šume dovezao 520 m:i trupaca, nego samo
72 m3. Pred sudom prve instancije pozivao se tuženi na to, da mu
je uslijed oskudice na radnim silama i voznom blagu, po ugovoru
preuzete obveze nemoguće ispuniti. Vlasnik šume, iz koje se pogođena
drvna masa imala izvesti kao svjedok potvrdio je, da se ugovor
između njega i tuženoga zbog navedenih razloga mora razriješiti.


Prvostepeni sud je tužbu firme na odštetu odbio, jer je bio
mišljenja, da se od tuženoga ne može tražiti, da on u svrhu ispunjenje
ugovorom preuzetih obveza izvoz drva izvađa, koje skupo
premetilo (željeznicu, koturaljku itd.)