DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 83     <-- 83 -->        PDF

— 129 —


Pred prizivnim sudištem zastupnik firme zastupao je mišljenje,
da doduše uslijed nastale oskudice na radnicima i voznom blagu
može ispunjenje ugovora biti nešto teže i sporije, ali da to nikako
ne može biti razlogo n, da se ugovor uopće ne izvrši. Po njegovom
mišljenju jest uzrok neispunjenju ugovora veća cijena drva. Na to
je zastupnik tuženoga odvratio, da je upravo nemoralno što firma
traži od poduzetnika ispunjenje ugovora uz malene cjene drvu, na
koji način se uslijed sve više rastuće cijene drvu na štetu tuženoga
obogaćuje.


Prizivno je sudište ove razloge uvažilo, te priziv tužiteljice odbilo
i prvo stepenu odluku potvrdilo


Pitanje ustanovljenja maksimalnih cijena za drva n
Ugarskoj. O tom pitanju u ugarskom parlamentu dao je ugarski
ministar poljodjelstva Ghillâny ovu izjavu: Određenje maksimalnih
cijena za drvo držim opasnim, jer ne znamo, gđe se sa najnižom
cijenom ima započeti, da li u šumi ili tekju gradu, kamo se drvo doveze?
Vrijeme i prilike izradbe i dovoza drva jesu od tako velikog
upliva na troškove oko dopreme drva, da je vrlo teško odrediti cijenu
drva u šumi, koja se posjedniku šume mora priznati.


Kao najbolje sretstvo za to pokazalo se. da je najbolje vlasni
cima šume priznati stanovite pogodnosti, da oni gradove i javne
urede s drvom opskrbe. Predstojnici ureda i oblasti bili su upućeni, da
u slučaju oskudice na gorivom drvu, mogu isto iz šuma o općinskom
trošku dati dovesti, na koji način su mnogi gradovi i mjesta uz razmjerno
niske cijene bili s drvom opskrbljeni.


Iz zagrebačkog sveuč. botaničkog vrta. Ovogodišnia neobična
zima načinila je u našem botaničkom vrtu prilične štete. Tako
su posve pozebli cvjetni pupovi magnolija, koje će ovog proljeća
ostati bez svog proljetnog ukrasa. Pogotovo je u velike oštetila zima
mnoge ekzotične konifere kao: Abies Pinsapo iz Španije, Abies
Nordmanniana s Kavkaza, Cedrus Libani s Libanona i Taurusa, Séquoia
gigantea, mamut vac iz Kalifornije, Cryptomeria japonica iz
Japana. Većina ovih konifera su već odrasla drveta, od kojih se
mnoge više neće oporaviti. Koliko ima štete među ostalim ekzotama,
neda se još ustanoviti. To će pokazati istom proljeće. Šteta među
koniferama je upravo tolika, da ju možemo označiti malom katastrofom.
(Iz N. N.)


Hrastove šume žirovnjače ili pašnjače. Dne 31. siječnja o.


g. držao je kotarski šumar gradiške imovne općine g. Andrija Perušić
u „Kluba hrvatskih šumarskih akademičara" predavanje o gornjoj temi.
Pozdravljamo nastojanje nekih mlađih šumara i slušača kr. šumarske
akademije, da ovakovim predavanjima iz šumarske prakse dođe
do uže veze i poznanstva između šumara u službi i njihovih budućih
drugova, koji su još u školi.
Šuma i čovjek. O toj je lijepoj i poučnoj temi predavao dne


8. ožujka o. g. gospodin Nikola Pleša Kosinjković, kr. kot šumar
u zagrebačkoj invalidnoj školi. Razloživši kako je opstanak šume u
svakom pogledu prijeko potrebit i za sam opstanak i život čovjeka
predavač je brojčano prikazao površinu šuma u svoj Europi uopće