DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1917 str. 84     <-- 84 -->        PDF

— 130 —


i napose u našoj domovini prije rata. Prikazao je uzroke, s kojih
nestaje šuma: ogromna i neposredna upotreba drva za ogrijev i razne
građevine, nerazborita šumska sječa i izpaša itd. I elementarne
nezgode počinjaju ogromne štete u šumama. Zatim je predavač prešao
na zdravstveno djelovanje šuma, njihov utjecaj u estetskom pogledu
kao i veliku važnost za ratovanje. Mnogobrojni su slušači
živim povlađivanjem popratili ovo zanimivo predavanje. (Po Nar. Nov.)


Šumske prodaje. 0 posljednjim prodajama hrastovine kod II.
banske i brodske imovne općine, kao uopće na šumske prodaje za
vrijeme rata, osvrnut ćemo se u slijedećem broju.


Udruženje šumoposjednika Galicije. Neki vlasnici velikih
šuma u Galiciji osnovali su nedavno društvo sa ogianičenim jamstvom,
čija uplaćena glavnica iznaša već danas jedan milijun kiuna, a dopunit
će se na tri milijuna kruna. Svrha je tog udruženja, da podigne
šumarstvo Galicije, te ga što više stavi u službu podizanja domovine,
koja je ratom mnogo stradala. Za polučenje te svrhe stavili su si
udruženi šumoposjednici slijedeću zadaću : 1. Podizanje šumske industrije
u opće, a naročito pilana, uz sudjelovanje vlasnika šuma
2 Osiguranje potrebnog drvrog rraterijala za pcdignuće novogradnja
u opće, kao i za potrebu države i autonomnih oblasti. 3. Podupirat
će nastojanja, da se kod svake uporabe drva uvede što veća štednja
odnosno iskorišćivanje. 4. Nastojat će se stegnuti upliv vanjskih
špekulanta na produkciju i trgovinu drvom 5. Uvesti će centralizaciju
za trgovinu posječenog rraterijala. 6. Brinut će se za podizanje novih
komunikacionih sredstava, nadalje pik na, velikih tesarskih radionica te
svega, što će omogućiti racionalnu i ekonomsku exploitaciju šuma.


7. Udruženje će članovima davati stručne savjete i pomoć kod obavljanjaprocjene
šuma, te posredovati kod izradbe nacrta za exploitaciju
njihovih šuma.
Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odio za narodno gospodarstvo.


Broj: IV—775-1917.


Oglas


U smislu naredbe kr. zemaljske vlade, odjel za nutarnje poslove
od 5. siječnja 1883. broj 21295 .. 1881. obdrzavati će se ispit za
računarsku struku kod gospodarstvnenih ureda imovnih obćiua u
bivšoj hrv. slav. vojnoj Krajini dne 18. i slijedećih dana mjeseca travnja
1917. u šumskom odsjeku kr. zemaljske vlade, odjel za [narodno
gospodarstvo pred povjerenstvom, koje je u tu svrhu [postavljeno.


Oni kandidati, koji se žele podvrći rečenom ispitu, imaju svoje
propisno obložene molbenice za polaganje toga ispita podnijeti kr.
zemaljskoj vladi, cčjel za narodno gospodarstvo, najkasnije do 6.
travnja 1917. putem piedpostavljenog ureda, odnosno nadležne po


litičke oblasti.
U Zagrebu , dne 8. ožujka 1917. Za bana:
Ž e p i ć v. r.
Ureduje prof. dr. Andrija Petračlć. Tiskara C. Albrccht, Zsgreb.