DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 138 —


U Njemačkoj nalaze se prvi tragovi prorede već u XVI.
stoljeću, no do većeg zamaha nije došlo to pitanje sve do
početka XIX. vijeka, kada su ga potakli u literaturi šumarskoj
Hartig i Cotta.


Prvi1 je odredio granice, kojih ne smije da prekorači
šumarstvo gotovo čitavo jedno stoljeće, jer još 1886. god.
jauče nadsavjetnik Heiss ,da na polju prorede na žalost još
uvijek prevladavaju Hartigova načela." Ta su načela dolazila
do izraženja u tome, da je Hartig vadio samo potištena
stabla. No dok on ljubomorno pazi, da se ne prekine sklop,
Cotta2 ide za korak naprijed. On naglušuje, da se moramo uplesti
u borbu drveća i ne smijemo dopustiti, da u sastojir.i dođe
do toga, da stabla budu potištena. Pa ako njegova nauka
i ne nauča prekidanje sklopa, dozvoljava on već rjeđe stanje
stabala i ne vadi samo potištena stabla, nego dozvoljava,
da se izvadi slabije stablo, ako i nije potišteno onda, kada
dva stabla stoje neposredno jedno uz drugo. Cotta naglašuje,
da je cilj prorede uzgoj sastojine i da troškove za proredu,
ako ona još ne donosi prihoda, treba uzeti odanle,
odakle su uzeti troškovi za sadnju.


Iza toga se bave mnogi stručnjaci pitanjem prorede
kao Hundeshagen, Pfeil, Andrée, Feistmantel, Berg, Gwinner
i dr. Jedni brane Hartigova, a drugi Cottina načela, no kod
svih prevladava u glavnom načelo, da se u sklop ne smije
dirati, nego se proredom imadu vaditi samo obamrla i potištena
stabla. Svaki napredak razbio se na nauci o ušćuvanju
sklopa. L. Grabner3 i K. v. Fischbach4 dižu se protiv gustog
sklopa, a donekle i .....5, koji stvara geslo za proređivanje
„rano, često, umjereno". Ovaj potanji dozvoljava,


1 Hartig G. L. Anweisung zur Holzzucht Wr Forster" 1790. i ..Lehrbuch


tur Forster" 1811.


2 Gotta „Anweiseng zum Waldbau" 1821.


3 L. Grabner „Die Forstwirtschaftslehre fur Forstmanner u VValdbesitzer"


1854.


1 Centrallblatt fiir das gesammte Forstwesen 1885.


5 Dr. K. Heiyer „Der Waldbau oder die Forstproduktenzucht 1854.