DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 140 —


materijalne koristi, ako se izvade, ali mogu donijeti velike
koristi izpunjujući praznine, koje mogu nastati uslijed jačeg
prekidanja sklopa.


Iza njega dopuštaju pisci, da u šumu prodre sve vise
i više svijetla. Dok se je isprva sjeklo samo potištena stabla,
zahvaća proreda sada već i u vladajući razred. Na koncu
pušta se toliko svjetla u šumi, sijekući stabla vladajuće
sastojine, da se od prevelikog svijetla ne vidi stabala, kako
zgodno primjećuje dr. Baur. Iz jednog ekstrema pada se u
drugi. Na površinu izlazi Borggreve sa svojim prebornim
proredivanjem (Plenterdurchforstung).1 On naučava, da se
mora prekinuti s teorijom, koja je samo stanovitim, edabranim
stablima pomogla, da postignu veće dimenzije postigne
što više stabala. To se postigne na taj način, da se vade
potištena i ugnjetavana stabla, koja ne utječu ni onako na
rast najviših j najjačih stabala, nego baš ta najrazvijenija
stabla. On vadi osim bolesnih stabala, koja priječe u rastu
cijelu hrpu nižih stabala i omogućuje tim slabijim stablima,
da bujnije razviju svoju krošnju, te i ona postignu s vremenom
one dimenzije, koje su imala najviša stabla. On vadi
u desetgodišnjem turnusu Oi—0*2 cijele drvne gromade,
koja se je nakupila na preostalim stablima uslijed jačeg rasta.
Da ta najslabija ostavljena stabla postignu željene dimenzije,
mora se ophodnja za 40—50 godina povisiti.


Borggreveovu proredu prikazujemo na slici 1. u 3 retku/
Tu su izvađena stabla br. 1, 6, 10, 12, 16, 21, 26 i
28 iz prvotne sastojine, koja je na istoj slici u gornjem redu
prikazana.»


1


Die Holzzucht von Dr. B. Borggreve 1891. Kritiku o tom djelu vidi
Šumarski list 1894.


* Ove slike objelodanjene su u Erdészeti Kisérletek 1907 godine u članku
gosp. Julija Rotha ,.Az erdôlések gyakorlati keresztulvitelérôl," Dobrotom gosp.
Ratha, kr. ug. šum. nadinžinira i adjunkta pokusne postaje, dobili smo na uporabu
klišeje tih slika, od kr. vg. centrale za šum. pokuse u Selmeczbânyi, na
čemu i g. Rothu kao i postaji srdačna hvala.
* Prvotni oblik sastojine je slika 40 godišnje mješovite šume, koja sastoji