DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 143 —
jednom mjestu u povoljnim prilikama, ne mora uspjeti drugdje,
gdje su odnošaji tom postupku može biti nepovoljni.


Wagener je ustanovio, da poslije 25. god. pada prirast
u gustoj sastojini, te sva potištena debla ostaju izvan računa,
a sav se prirast koncentrira na stablima vladajućeg
razreda. Uslijed toga treba čitavu pažnju posvetiti tim izabranim
stablima.


On pušta, da šuma raste do 20—35 god. u gustom
sklopu. Čim se počme sastojina sama čistiti, proredi on na
60 cm. oko krošnje svakog odabranog stabla t. j . takovog,
koje će biti član glavne sastojine. U nuzgrednu sastojinu ne
dira. Nakon 10 god. progali opet krug oko tih stabala i
taj se postupak češće ponavlja. Tim načinom postiže on
svoju svrhu. Oslobođene krošnje bujno rastu i donose veliku
drvnu gromadu, no stabla izrasla na slobodnom prostoru
ne će imati bezprikornog debla.


Tu proredu vidimo na si. 1 u drugom redu. Stabla br.
1,6, 12, 16, 21 i 26 su odabrana stabla glavne sastojine,
a za ostala se ne brine.


Dok je Borggreve vadio najjača stabla, a Wagener ostavljao
najjača stabla i vadio slabija, ima i srednji put, gdje
se ostavljaju najslabija i najjača stabla, a vade srednja stabla,
da se n?pravi mjesta i da dođu do zraka najvrsnija
stabla. Taj način proreda zastupa H. v. Salisch1, a nazvana
je postaKkom proredom. (Posteler Durchforstung). U postelskoj
šumi ima obljubljeno mjesto za izlete. Zanimivost toga
mjesta ležala je u gustoći šume. Salisch nije htio dopustiti,
da se šuma proredi, te postane dolje progaljena, nego je
pokušao u njoj sa svojim načinom prorede, vadeći srednja
stabla, a ostavljajući najslabija i najjača. Najbolja stabla
imadu donijeti s pojačanim prirastom uslijed prorede veću
drvnu gromadu, a ona potištena stabla imadu zadaću štititi
tlo i čistiti jača stabla od granja, te pripomoći, da se vri


1 H. v. Salisch- Forstâsthetik. Berlin 1902 str. 186—190.