DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 17     <-- 17 -->        PDF

- 145


vitoj mjeri od grana čistih stabala, uz potpuno iscrpljenje
sastojine.Kod njih je utvrđeno, da cijena drva ovisi o promjeru
trupca, a duljina upliviše na cijenu samo do 15 m. Za
deblo dulje od 15 m. ne plaća se popriječno više nego za
ono, koje je 15 m. dugačko, ali se tim više plaća za deblo,
čim je deblje.


Takovo deblo postižu oni svojim načinom prorede. Stabla
dijele u ove razrede:


1. Glavna odabrana stabla, koja se imadu radi lijepe
krošnje i deblovine čuvati.
2. Štetna nuzgredna stabla. Ova se vade, jer priječe
krošnju glavnih stabala u njezinom razvoju.
3. Korisna nuzgredna stabla. Ova čiste doljni dio krošnje
od granja. Zato ih se mora uzdržati dotle, dok krošnja
ne odskoči do željene visine čiste deblovine.
4. Indiferentna stabla, za koja se još ne može reći, jesu
li škodljiva ili korisna, pa ih zato treba držati do vremena,
kada će se moći stvoriti o njima sud.
Guste mlade sastojine proređuju se prvi put, kada su
visoke 7 m. Svake treće godine vadi se razmjerno malo
stabala. Uopće je pravilo, da se proreda opetuje u razmaku
od toliko godina, koliko decenija broji sastojina.


Isprva se vade stabla zločestog oblika, a kasnije takova,
koja priječe u rastu gornji dio krošnje glavnih stabala (2,
razred). Oko polovice ophodnje označe se odabrana glavna
stabla vidljivim znakom i povečuje im se osobita pažnja.
Kad je krošnja stjerana na visinu od kakovih 15 m, ne smije
krošnja više gubiti grana iz dolnjeg dijela, pa se sijeku kraća
stabla, koja su pomagala čišćenje debla t. j . 3 razred.


Taj način prorede odgovara u prvom redu specijalnim
danskim odnošajima, gdje je izvrsno tlo, poglavito za bukvu,
te se mladiku posvećuje osobita pažnja radi intenzivnosti
gospodarenja, a uzgajaju se čiste sastojine, t. j . bilo čista
bukva, bilo čist hrast, a druge vrsti drveća primješavaju se
samo u tu svrhu, da tlo zaštićuje.