DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 19     <-- 19 -->        PDF

147


a prema tomu i asimilacija. Ako je kasnije uslijed prirodnih
nepogoda ili prorede i došla šuma u rjeđi položaj,´ zakržljala
krošnja nije se više mogla oporaviti. Zato je Bohdanecky
pokušao s vrlo ranom i jakom proredom, što je vodilo do
vrlo povoljnog rezultata.


Taj način prorede ne prikazujemo na slici s istoga razloga,
s kojega i prvašnji.


S tim smo u glavnom prikazali neke najvažnije metode
prorede, koje su stvorili pojedinci. Preostaju još metode pokusnih
postaja i Heckov način.


Čim se je počelo u literaturi jače ventilirati pitanje prorede,
počinje se i s osnivanjem pokusnih postaja u Njemačkoj.
Te prihvaćaju u svoj program kao jedno od najvažnijih
i pitanje prorede. Tako se u Braunschweigu već 1856. god.
osnivaju pokusne plohe za proredu, u Saskoj 1860, u Bavarskoj
1870,, a 1872. god. osniva se savez njemačkih pokusnih
postaja, koji osniva stotine pokusnih površina za
proredu. Iskustva stečena na tim pokusnim plohama kroz više
desetaka godina, daju mjesne podatke, koji su za obavljanje
prorede od neprocjenive vrijednosti, a može se iz njih povući
i mnogo zaključaka općenite vrijednosti.


Propis saveza njem. pokusnih postaja od god. 1873.
za obavljenja proreda izgubio je svaku važnost, odkako je
nadomješten novim propisom. Samo prijegleda radi donosimo
taj propis, ispuštajući sliku, koja je u spomenutom
Rothovom članku objelodanjena.


Tu se dijele stabla u ova 4 razreda:


1. dominirajuća stabla, koja s potpunom razvitom krošnjom
sačinjavaju gornji sklop sastojine.
2. zaostala stabla, koja još pomažu u sačinjavanju sklopa,
ali najveći promjer njegove krošnje leži niže nego najveći
promjer krošnje dominirajucih stabala, te prema tomu čine
t. zv. drugu etažu.
3. potištena, nadvladana stabla, kojih vrhovi leže sasvim
pod krošnjom dominirajucih stabala.