DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 149 —


4. Ginuća ili uginula stabla.
Stepeni prorede su ovi :
a) slaba proreda, koja vadi samo stabla 4. razreda.
b) umjerena, gdje se vade stabla 3. i 4. razreda.
c) jaka proreda, gdje se osim stabala 3. i 4. razreda,
vade još i stabla 2. razreda.


Glavni cilj te prorede bilo je vađenje potištenih stabala,
a jakost prorede dolazi do izražaja u tom, da se vadi za
jedan razred više. Rječju, kod te se prorede unaprijed odredi
sablons ko pravilo, koje se provađa bez obzira na preostalu
sastojinu.


Taj je propis zabačen, otkad je sastavljen novi propis
saveza njem. pokusnih postaja od 1902. god., koji je primljen
i od međunarodnog saveza šum. pokusnih postaja 1903.
god. u Mariabrunnu.


Prema tome propisu razlikuju se ovi razred i (vidi
ujedno sliku 2):


I. Via daj u ća stabla, koja sačinjavaju gornji sklop
krošnja ;
1. stabla s normalnom krošnjom i lijepim deblom (br.
1, 6, 9, 12, 16, 25 i 26).
2. stabla s abnormalnom krošnjom ili zlo razvijenim
oblikom debla (br. 10, 21 i 28).
Ovamo pripadaju:
a) utisnuta stabla (br. 10),


b) prevladala stabla nepravilnog oblika (br. 21),
c) stabla, koja imadu inače pogrješan oblik, poglavito
rašljasta stabla (br. 28.),
d) stabla vitka oblika s visokom krošnjom, t. zv. bičasta
stabla (Peitscher),
e) svakojaka bolesna stabla.


II. Nadvladana stabla; njihova krošnja ne pomaže
stvarati sklop, a uzimlje se u obzir radi njege tla i čišćenja
debala.