DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 150


3. zaostala, ali vrh im je još slobodan (3, 4, 7, 14,
18, 23. 30.
4. nadgranjena (potištena), ali još sposobna za život
(5, 8, 11, 15, 19 i 27).
5. ginuća ili već uginula (ovamo se broje još i savita)
(2, 13, 17, 20, 22, 24 i 29).
Stupnjevi prorede.


1. Niska proreda.
; 1. slaba IA stupanj) vadi ginuća i uginula te bolesna
stabla t. j . 5 razr.


2. umjerena (B stupanj) vadi 5, 4, i dijelom 2 razred,
ft. j . ginuća, uginula, savinuta, potištena, bičasta, zatim najopasnija
prevladala stabla pogrješnog oblika, (ako se neda
pomoći kljaštrenjem) i konačno bolesna.
3. jaka (C stupanj) vadi 2, 3, 4 i 5 razred i nekoja
stabla 1. razreda, da se s tim postigne što jednoličnije raspodjelenje
stabala po površini. Pri tom se mora paziti, da
se sklop za uvijek ne prekine.
Kod stepena B i C ima se još u obzir uzeti, da se pogrješna,
ali inače zdrava stabla imadu samo u tolikoj mjeri
vaditi, u koliko to dopušta stanje i sklop sastojina i ako pri
tom nastanu praznine u sklopu, imadu se ostaviti za zaštitu
tla potištena i zaostala stabla.


II. Visoka proreda. (E stupanj).
1. slaba visoka proreda (ponajviše za mlade sastoine).
Tu se vade uginula i ginuću, savinuta stabla, zatim
ona pogrješnog oblika i bolesna, rašljasta, bičasta, kao i
stabla, koja se moraju odstraniti, da se razrede grupe. Dakle
dio 1. i 2. razreda i cijeli 5.)
2. Jaka visoka proreda (poglavito za starije sastojinc.
Osim ginućih, uginulih, savinutih i bolesnih, vade se još i
ona stabla, koja priječe razvoj krošnje stabala sječive sastojine,
dakle 5." razred i dio 1. i 2. razreda.