DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 151 —


Ta proreda zahvaća u stabla vladajuće sastojine u svrhu
uzgoja stabala sječive sastojine, štedeći pri tom dio nadvladanih
stabala. „A" stupanj nije za drugo, nego za usporedne
pokuse pokusnih postaja.


Premda taj propis pokazuje znatan napredak prema
prvome, ne može se ipak otresti šablone, propisujući unaprijed
stanoviti razred, koji se imade izvaditi, što može dovesti
do nevaljalog rasporedenja stabala. 2. dio visoke prorede
n. pr. zahtijeva, da se vadi dio 1. i 2, te cijeli 5.
razred, a za 3. i 4. razred ne propisuje ništa, a i među tim
stablima može doći do stiske, ako se ne razrijede, dok će
se naprotiv drugdje vaditi stabla 1., 2. i 5. razreda, kada
budu i podalje jedno od drugoga, a sve za volju ukočenog
propisa (vidi si. 5. redak 2. i kasnije na str. 160.). Još je
konzervativniji i ukočeniji propis švicarskih pokusnih
postaja od 1903. god.1


Taj imade ove razrede: (vidi ujedno si. 3.)


I. Potpuno vladajuća stabla, koja se ističu iznad drugih
i imadu na sve strane dobro razvijenu krošnju, (br. 6, 10,
12, 21, 26 i 28).
II. Suvladajuća stabla. Nešto su niža od prvih, a krošnja
uža, kraća i nije pravilno raširena, (br. 1, 9, 16 i 25 \
III. Natkriljena, nadvladana stabla. Vršak im je jš slobodan,
i ne uživa potpuno svjetlost, jer su ta stabla kraća
od stabala II. razr. (br. 3, 4, 7, 14, 18, 23 i 30).
IV. Potlačena (potištena) stabla. Njihov vrh nije slobodan,
već je previsen jednom ili više grana susjednog- drveća (br.
5, 8, 11, 15, 19 i 27).
V. Obamrla ili suha stabla (br. 2, 13, 17, 20, .22, 24
i 29).
Stepeni prorede.
A.) (slaba proreda^ vadi V. razred.
B.) (umjerena proreda) vadi V. i IV. razred
1 Mitteilungen der Schweizerischen Zentralanstalt fur das forstliche Ver


suchswesen" 1903.