DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 153 —


C.) Jaka proreda) vadi V.. IV. i III. razred


D.) (vrlo jaka proreda) vadi V., IV., III. i dio II. razr.


Osim toga imadu se kod svakog stupnja prorede izvaditi
bolesna stabla, kao i stabla s pogrješnim oblikom, ili
se imadu okljaštriti.


Osim toga ima svic. postaja i visoku proredu, koja je
kombinacija A i D stepena, te vadi obumrla i suha stabla,
te dio II. razreda (vidi sliku 5. u trećem redu).


I tu je dakle načelo: vaditi potlačena stabla, a ostala
razredivati po pravilu, bez obzira na njihovo raširenje po
sastojini i bez obzira na oblik i valjan razvoj stabala buduće
sječive sastojine.


Kod svih dosada spomenutih načina prorede izbija više
manje načelo, da se kod prorede ima držati stanovite šablone.
To je nastalo odatle, što se je kod prorede nastojalo
raznim stupnjevima jakosti postići što veći prirast na
drvnoj gromadi. Jača proreda očituje se u tome, da se izsiječe
za jedan razred više stabala. Pri tom se ne uzima
obzir na to, da stabla mogu pri takvoj prored; ostati hrpimično
razmještena. Osim kod danske i Bohdaneckijeve prorede
ne uzima se uopće u obzir oblik i kakvoća debala, jer
je svuda jedno i nepokolebivo pravilo : unaprijed određena
šablona.


No šuma ne poznaje šablone u svom razvoju. Pravila
mogu se stvarati za velike komplekse, gdje iščezavaju pojedinačke
osobitosti toliko, da se opaža neka pravilnost u
razvoju sastojina. No čim su manje te sastojine, tim više
dolaze do izražaja individualna svojstva stabala. Ta svojstva
pojedinih stabala moramo uzeti u obzir kod uzgoja sastojina
i čuvati se stvaranja općenitih pravila.


Te su misli mogle voditi Hecka, kad je stvorio svoju
metodu „slobodne prorede". On se otresa šablone
i prekida s načelom, po kojem se je temeljila proreda na