DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 154-—
12 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30


Slika 4. Heckova slobodna proreda. Gornji red je prvotni oblik šume, a škiće
ispod njega prikazuju Heckov slabiji i jaci način prorede, nakon provedenog
proređivanja,


drvnoj masi sastojine, te stavlja novo načelo : uzgoj pojedinih
stabala. U njegovom načinu dolaze do pregnantnog
izražaja ona iskustva, koja su proizašla iz dosadanjih pokusa
na pokusnim plohama za proredu. „Ta proreda nije
dijete znanosti, već gospodarstva, ali je proviđena najnovijim
tečevinama znanosti i iskustva gospodarstva", veli Heck. On
je prvi, koji naglašuje, da svrha prorede nije samo pove