DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 156 —


Ona zasijeca bez iznimke u sve razrede Kraftove, stavljajući
na vagu svaki pojedini slučaj, te vadi svako stablo,
koje prijeći u rastu drugo, vrednije. Glavni je cilj postepeno
unapređivanje rasta najljepših debala glavne sastojine t. j .
. stabala I., II. i III. razreda, stavljajući ih u slobodniji položaj.
Da se postigne jednolično razmještenje tih glavnih
stabala, imadu se grupe razrijediti. Stabla s pogriješnim
oblikom debla, kao i bolesna stabla, imadu se isjeći ili
barem okljaštriti. Radi zaštite tla i čišćenja debla imadu se
poštediti IV. b i V. a Kraftovog razreda i uopće stabla
nuzgredne sastojine. Sklop se može umjereno raskinuti, ali
samo prolazno, samo iznimno dozvoljava se jače prekidanje
sklopa. Mješovita sastojina ima se unaprjeđivati, gdjegod se
može. Oko 50. godine imade se stablima I—III * razreda
jače pripustiti svjetlo.


Heck veli, da nije tako važno uzgojiti debel o stablo,
kao što je važno uzgojiti lijepo stablo sa što moguće
boljim i vrednijim deblom. Kod četinjače se ne plača više
za stabla debela iznad 35—40 cm, kod listača se pak traži, da
deblo bude i debelo. Zato je za listače glavni zahtjev, da
se ima povećati debljinski prirast, ali pri tom se mora
pomnjivo paziti, da se biraju stabla, koja će se ostaviti i
da se što bolje njeguje i usavršuje oblik debla. To je pak
moguće samo onda, ako se zahvati u vladajuću sastojinu,
u korist najjačih i najljepših stabala, a u tu se svrhu pošteduje
potreban dio nuzgredne sastojine, a sve se to čini
pomoću slobodne prorede.


Iste one mjere, koje kod listača pospješuju debljinski i
visinski prirast, imadu kod četinjača dvostruki probitak. Ne
samo da se jača prirast, nego se povisujo i otporna snaga
njihova protiv vjetra, jer jačanjem krošnje jača se i korijenje.


Na si. 4. vidi se slabija i jača Heckova proreda. U
slabijoj proredi1 izvađeno je stablo br. 1. zato, jer kao


1 Prema tumačenju autora g. Rotha.