DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 157 ~
obamrlo (V b) nema smisla, da ostane. Stablo br. 2. se je
izvadilo, da se razrijedi grupa stabala od 1—4. Još za život
sposobno (V a) stablo br. 5. ostaje, da ispunja prazninu,
koja će nastati, kada će se jednom radi 1-vog i 6-tog stabla
izvaditi stablo br. 4., koje će smetati njihovom razvoju.
Stablo 7. ostaje, da čisti od grana 6. i 9. Br. 8. se vadi,
jer smeta i štetu pravi stablu br. 9. Stablo br. 10. se vadi,
jer je bolesno; zato se ostavlja br. 11., da ispuni nastalu
prazninu. Stablo br. 13. mora se izvaditi jer je suho i jer
smeta stablu br. 12; Stabla br. 17. i 17. ostaju, da čiste
deblo stabla br. 16. i da ispunjaju prazninu, koja će nastati,
kad se izvadi stablo br. 18., koje se mora izvaditi zato,
da se razrijedi pregusta grupa 16—19.; Br. 19. ostaje isto
kao i 23, da ispunjaju prazninu, kada se posječe stablo br.


21., koje se mora izvaditi radi svog vrlo nepravilno razvijenog
debla. Br, 22. kao suho ide van, dočim V a stablo br. 20
ostaje, da ispuni prazninu iza 21-og. Iz grupe 23—26 izvatit
će se br. 25., a radi nevaljalog debla br. 28, a kao
suho br. 29.


Naravno, da se Heckovi razredi deblinskog oblika ne
će moći u praksi upotrebljavati, no tim je veće njihovo
značenje kod pokusa, jer je njima točno određen oblik i
vrijednost svakog debla, a tim je učvršćena kratko i točno
slika šume. Neki pisci, kao Flury drži, da je to dijeljenje u
razrede deblovinskog oblika suvišno, dočim drugi kao Dr.
Lorey i Dr. Hang s veseljem pozdravljaju to dijeljenje u
oblične razrede i spoj s Kraftovim stablinskim razredima.


Ako se i ne mogu ti razredi u praksi provesti radi njihove
kompliciranosti, ipak će Heckova načela u glavnom
morati biti vodičem svakoj valjanoj proredi. Ukočeni stupnjevi
šablonske prorede ne mogu naime zadovoljiti zahtjevima
i svrhama gospodarstva, već samo znanstvenim ciljevima.


Pokusne postaje, koje sa znanstvenog gledišta obavljaju
proredu, traže za svoje usporedne pokuse lahko provediv