DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 158 _
način, te mogu zanemariti učinak stanovitih faktora, motreči
tek učinak raznih stupnjeva prorede na prirast, no praktični
gospodar mora se otresti unaprijed propisane Šablone, te
provađati proredu onako, kako zahtijeva dotična sastojina.
On će uz povećanje drvne gromade povećati oblik i vrijednost
debala, a pri tom paziti i na zahtjeve tla.


Kako smo vidjeli, pokusne postaje ne mogu se posve
otresti stanovitog konzervartizma. One se brane, da u prijašnje
vrijeme započete pokuse moraju obavljati na započetom
temelju i pri tom se ne smiju dati zavesti „prolaznim gospodarstvenim
strujama". Onda, kad su potaknuti pokusi, išlo se
je u glavnom za povećanjem drvne gromade. Danas su napredni
gospodari već daleko od tog zastarjelog načela, pa zato
se i predbacuje pokusnim postajama, da šepajući zaostaju
za praksom/mjesto da joj prednjače.


Osobito se to opaža kod švicarskog načina. Prof. Arnold
Engler1, predsjednik švicarske pokusne postaje veli, da seje
kod stvaranja švicarskih razreda i stepena prorede hotimično
pustila s vida kvaliteta debla, jer ona ne smije igrati glavnu
ulogu kod prorede pokusnih ploha; nikada se ne smije dopustiti,
da se dade prednost izboru i protežiranju najljepših
stabala pred strogim šematičnim održavanjem propisanog
stepena prorede."


Prema tome je važnije za švicarsku postaju održavanje
šablone, nego uzgajanje lijepih stabala. S tim se dakako ne
mogu složiti praktični gospodari. Zato lijepo veli Dr. Schwappach
„da bi pokusi morali uvijek prednjačiti gospodarstvu.
Mi moramo mnogo brže naprijed, nego li to može činiti
praksa^ jer bi inače bile suvišne pokusne postaje, kada bi
obvaljale pokuse, preko kojih je praksa već na dnevni red
prešla".


Pokusi dakle moraju napredovati i stajati u dodiru s
gospodarstvom. Opisani propis saveza njem. pokusnih postaja
nastoji zadovoljiti tom načelu, pa se zato na međuna


1 „Oesterr. Zentrallblat fur das gesammte Forstwesen" 1.03,