DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 162 u
više članaka adjunkt Roth1 i kr. ug. šum. inžinir Rônaf.
Iz tih se članaka i studija vidi, da ug. pokusna postaja sasvim
prihvaća Heckova načela, obavljajući proredu na svojim
pokusnim plohama, te samo radi usporednih pokusa opaža
i utjecaj kojeg stepena prorede njem. propisa na prirast. Pokusi
su još mladi, gledaju tek na kratku prošlost od par
godina. No do sada se je već stvorio važan zaključak na
pok. plohi u Likavi, gdje se je proređivala jelova sastojina
srednje dobe, te se proređivalo po B stepenu njem. propisa
i po Heckovom načinu, pak se obje ploha usporedile s trećom,
na kojoj su se vadila samo potištena stabla. Taj zaključak
glasi, da je do sada Heckova proreda dala najveći
prirast i taj se je naslagao na najvrednijim deblima. Postotak
kvalitativnog prirasta bio je na plohi proređenoj po Heckovoj
metodi dvaput veći nego na ostalim plohama. Ujedno
je ustanovljeno, da B stepen nema osobitog utjecaja na razvoj
sastojine. To se tumači time, što se učinak prorede u
glavnom opaža na potištenim, nadvladnim i zaostalim stablima.
Ako pak izvadimo B stupnjem potištena i nadvladana stabla
(njem. 5 i 4 razred, Kraftov 4 a, b te 5 a, b) ne će se
mnogo pomoći zaostalim stablima (3 razred), jer njihovim
krošnjama i tako nisu smetala potištena i nadvladana stabla.
U Hrvatskoj piše se o proredi u više članaka u Šumarskom
listu3. Ako ti članci i ne daju potpun prijegled razvoja


1 Roth Gyula: Az erdôlések gyakorlati keresztiilvitelérôl. Rrd. Kis, 1907.
Erdôlési kisérletek. E. K. 1905.
A likavai erdôlési kisérletek a gyakorlati erdôgazd. szemp.


E. K. 1908.
A likavai kisérleti terulet gyak. eredményei. E. K 1914.
A datok az orôsebb erdôlés élettani hatâsahoz E. K. 1909.
3sRônaiGyôrgy :A likavai erdôlési kisérletek eddigi ereményei 1914.


Glavniji članci su ovi: 1884. „Kritika Kraftove knjige o proredi" od Kozarca.
— 1885. „Kritika Wagnerovog djela Waldbau" od Kozarca. — 1886 : Kozarac
„O proređivanju šuma. — 1888 : Kozarac „Važnost proredivanja" ; Rački
„Tobôlac pobiraka sa šumare" str. 523. — 1894 „Kritika Borggreveovog djela
Holzzucht od Kozarca. — 1895 „Nješto iz prakse o proređivanju i klaštrenju"
od Pr. Fursta. — 1898 „O biološkim podlogama za uzgoj sastojine" od Krafta.


— 1899 „Danska metoea prorede", — 1901 „Proredivanje šuma" od A. Borošića.
— 1902 str. 21, 112, 221 i 280.4904 Krišković „Još jedan način proredivanja".
— 1906. Dojković „O njezi sastojina". — 1912 „ Temelji uzgoja šum, sastojine
itd. po Schiffelu — Pieša Kosinjković. — 1915. „Proreda poravskih hrastika" od
J. Zezulke.