DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 163 —


prorede u stranim zemljama i literaturama, iznose ipak zgodimice
markantnije zastupnike različitih načelnih prorednih
metoda. No jedno se mora konstatirati, da se kroz sve članke
provlači poput niti naginjanje prema modernim načelima
naprednog inozemstva.


U praksi obavlja se proreda kod nekih imonih općina,
privatnih posjednika, a u novije vrijeme i kod šum. erara.
Velika je šteta, što se potanki opisi uspjeha i načina tih
proreda ne iznose pred javnost, du se i drugi okoriste stečenim
iskustvom, kako se to drugdje događa.


Kako se iz svega navedenog vidi, pitanje prorede davno
je potaknuto, no vrlo je lagano dozrijevalo i prošlo je mnogo
vremena, dok se nije kristaliziralo u onaj oblik, koji se može
potpuno dovesti u sklad s naprednim načelima gospodarstva.
No još teže išlo je s praksom. Kao prelaz iz teorije u praksu
možemo uzeti pokusne postaje. One bi trebale steći povjerenje
prakse prema načelima teorije. Kako smo vidjeli, pokusne
postaje nisu u tom smjeru potpuno zadovoljile, pa
se zato i razilaze putevi naprednih gospodara i putevi pok.
postaja, te prvi primaju nauke teorije bez posredovanja pok.
postaja. (Kako smo vidjeli, ug. pok. postaja stavlja se u
tom pogledu na naprednije stanovište, obavljajući pokuse,
koji su u skladu s najnovijim načelima u literaturi. To se
može tumačiti time, što su u Ugarskoj započeti pokusi tek
u novije vrijeme, kada su u književnosti već bila poznata
ta načela, a njem. i drugim inozemnim postajama nije bilo
lahko nakon pol stoljeća udariti pokusima sasvim druge temelje.)
U naprednoj Njemačkoj počinje se u praksi obavljati
proređivanja u većoj mjeri tek 80-tih godina prošloga stoljeća.
To se odmah opaža u porastu drvnog prihoda. Dok
su u Badenskoj međutimni užici 1878. iznosili 0-88 ms po
ha, dižu se ti 1900. god. na 1 "80 m3 po ha´. 1878. god. izno


1 Kaân K.: Erdôgyétites. 1905.