DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— iee —


ogromne čiste sječe i uza sve to uski djelokrug šumara,
koji je vezan na ukočene propise, sve su to tako reći nepremostive
zapreke proređivanju. Uvađanjem izradbe drva
u vlastitoj režiji i naravnog oplođivanja, nestat će samo od
sebe tih zaprijeka, jer je proreda preduvjet naravnog pomlađivanja,
budući da se na taj način stabla čine otpornijim i
pripravljaju se na to, da odole neugodnostima oplodne sječe,
koja ih stavlja u slobodan položaj. Sve će to proširiti i
djelokrug šumara, te ga povratiti šumi, kojoj ga je oduzela
pisama. I s proredom stojimo kao i s mnogim drugim stručnim
stvarima tako, da prevelikim pisarničkim poslovima
opterećeni šumari ne dospijevaju, da tom pitanju posvete
dovoljnu pažnju. Od silnog papira ne vide šume. A ovo je
pitanje vrlo komplicirano i vrlo osjetljivo. Ono zahtijeva
svestrani študij. Mora se poznavati utjecaj prorede i različitih
njezinih stupnjeva na preostalu sastojinu i na tlo ; kako
se prema proredi vladaju pojedine vrsti drveća; njihov razvoj
u stanovitim mješavinama. Mora se na čistu biti s uplivom
prorede na tehnološka svojstva svakog drveta, na njegove
fiziološke zahtjeve. Uza sve to mora se točno znati
zahtjeve trga, jer tim je veći dohodak, čim se bolje dovede
u sklad prirodni razvoj drveta sa zahtjevima tržišta. Lijepo
veli nadsavjetnik Siefert, „da je proreda najljepša ali i najteža
zadaća šumareva, kojoj samo onda može potpuno zadovoljiti,
ako potpuno pozna gospodarske i fiziološke faktore."


Uz to je pitanje prorede i vrlo osjetljivo. Zahtijeva ne
samo mnogo vremena, nego i odgovornosti. Proredom učinjene
pogrješke osvećuju se sve do konca oplodnje. Zato
se i vidi prevelika opreznost, kadgod se šumari približuju
tom škakljivom pitanju. Iz straha pred odgovornosti ne će
nitko da zasijeće u to osjetljivo pitanje tim više, što nema
lokalnih iskustva, koja bi praktičnim šumarima služila putokazom,
pa ako se gdje i proređuje, uvijek se opaža nesigurnost
radi nestašice dovoljnog iskustva, pa zato proreda