DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 39     <-- 39 -->        PDF

167 —


i ne prelazi mjere, koja se ograničuje na vađenje suhih i
potištenih stabala.


Bund1 traži uzrok, da se proreda nije u Ugarskoj obavljala
u dovoljnoj mjeri, u gospodarskim osnovama i šumarskom
nadzorništvu.


On se tuži na ukočeni gospodarski sustav, „koji i godišnji
prihod mjeri površinom i ne dopušta više nego 5 godina
za pomlađivanje". Iz prevelike opreznosti propisuje se
u gosp. osnovama tako malena drvna gromada za proredu,
da ta ne bi u jednu ruku bila u skladu s troškom, a u
drugu ruku nema ta neznatna proreda, koja se jedva na
usahla stabla ograničuje, nikakovog utjecaja na prirast.


Ta prevelika opreznost opaža se i u klauzulama, kojima
šum. nadzorništva odobravaju gosp. osnove, i koje od
prilike ovako glase „Predužici mogu se protezati samo na
takova stabla, koja nisu predmetom uzgoja t. j . na sasvim
potlačena i onakova, koja se više ne će podići u vladajuću
sastojinu i imade se provađati uvijek samo uz osobni nadgled
upravnog šum. činovnika i uz njegovu potpunu odgovornost".


U tom vidi Bund, a s njim se slaže i Kaân, nepotrebno
opterećenje činovnika, koji mora biti nazočan dok se vade
stabla, koja i tako nisu predmetom uzgoja. Vađenje tih stabala
ima neku vrijednost tek u mladim sastojinama, gdje je
puno grmlja, inače ima samo šumsko-obranbenu vrijednost,
bez ikakove koristi po prirast glavne sastojine.


Nadsavjetnik Kaân pak veli, da bi trebali posjednici
šuma uvidjeti, da se proreda ne smije obavljati samo zato,
dâ se postigne samo momentana materijalna korist, nego
da ista ima i drugi cilj, t. j . uzgoj šume, uzdržavaje
potrebne smjese i pospješivanje prirasta drvne gromade. Jer
ako samo materijalna probit vodi proredu, onda se u vrlo
mladoj sastojini ne će proređivati, jer se ne isplaćuje, a u


1 Bund K „A magyar erdôrenderés kritikai méltatasa es néhâny javaslat
annak fejlesztésére." Erdészeti Lapok 1905 god. VI, :