DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 132 —


Tu bi se stabla borila istim silama, kad ne bi na borbu
uplivisale razne okolnosti. Upliv tih izvanrednih okolnosti
stvara među stablima prašume i drugih šuma, baš kao i među
ljudima razrede, kaste.


Ona stabla, kojima njihove osobite individnalne osobitosti
ili povoljan položaj ili njeke druge povoljne sklonosti
izvanredno pogoduju razvoju, nadvise naskoro ostala stabla.
Njihova krošnja uživa slobodu i kupa se u svijetlu sunca.
To je vladajući, dominirajući razred, čija stabla sve dotle ne
učestvuju u borbi za opstanak, dok se grane njezinih pojedinih
stabala ne sastanu. Prava utakmica i boj vlada među onim
stablima, čije se krošnje stišću ispod i između krošanja vladajućih
stabala. Tu se bez prestanka vrši proces potlačivanja
i izlučivanja jačih. Pobjeditelji se uzdižu u vladajući razred,
a pobjeđena stabla sve većma zaostaju u rastu za ostalima,
krošnja im biva sve kržljavija, dok se konačno takovo stablo,
lišeno životnih uvjeta, ne sasuši.


Čim viša biva šuma, tim joj se većma širi krošnja. Konačno
dolazi vrijeme, kada se sastaju krošnje onih stabala,
koje su nedavno vladale nad drugima. Onda nastaje i između
njih žestoka borba za opstanak. 1 među njima će biti
potlačenih, svladanih, dočim će druga na njihovom mjestu
još snažnije porasti. I od nekoliko hiljada stabala, koja su
bila sgusnuta na svakom jutru mlade šume, ostat će u doba
sječe tek koja stotina stabala, a sva ostala pala su žrtvom
životne borbe.


Priroda dakle sama uzgaja šumu selekcijom t. j . izlučivanjem
najjačih stabala. No taj se proces vrlo lagano obavlja,
jer priroda ne poznaje skokova. Njoj su nepoznati zahtjevi
tržišta i spekulativni računi šumoposjednika, te obavlja selekciju
samo po svojim nepromjenljivim zakonima. Nije čudo,
da je taj prirodni proces nama prespor, danas, kada je cilj
svakoga gospodarstva uzgojiti šumu što bolje kvalitetešto veće kvantitete, s moguće malenim troškom i u što kraće
vrijeme.