DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 168 —


starijoj će se obavljati na takav način, koji može biti štetan
preostaloj sastojini, samo zato, da se dobije što veći dohodak.
U mladoj sastojini ne treba čišćenje smatrati međutimnim
užitkom, nego treba te troškove zaračunati u uzgojni
trošak, kako se to čini u erarskim šumama. Unapređivanjem
naravnog pomlađivanja smanjit će se ti troškovi i
onako na minimum. Od 25-3 0 godine može se početi
s redovitom proredom, koja već donosi neizravni i izravni
dohodak.


Po njegovom mnijenju ne će način prorede, uzet u modernom
smislu, doći do intenzivne praktične provedbe sve
dotle, dok ne bude svaka gospodarska jedinica raspolagala
mjesnim iskustvima, uspjesima i putokazima za provađanje
prorede, što je stečeno na temelju lokalnih pokusa i dok
ne bude imala takove komunikacije, koje će u svako doba
omogućiti pristup u šumu.


Zato poziva Kaân, neka se odmah započne s proredom
ondje, gdje to komunikacione i ine okolnosti ne sprečavaju,
a onda neka se odmah osnivaju pokusne plohe za proredu.
Neka pri tom služi za uzor Badenska, gdje centralna postaja
za pokuse određuje pokusne plohe prema mjesnim okolnostima.
Tamo se ne prave pokusi na malo mjesta i na većim
površinama, nego na svakoj gospodarskoj jedinici, uzimajući
u obzir još i lokalne prilike i osebine. Tima je pokusima
glavni cilj praktična pouka i putokaz, a naučni probici nisu
drugo nego naravna posljedica, koja slijedi iz preradbe dobivenih
podataka i opažanja.


Provedba u praksi.


Istaživanja G. Wagenera pokazuju, da gotovo sav prirast
sastojina, počam od dobe letava pa sve do dobe zrelosti,
daju ona stabla, koja predstavljaju u doba sječe vladajući
razred. Jer prirast tih stabala od 40—140 godina
sačinjava 80—90°/c čitavog prirasta sastojina. Na tom iskustvu
temelji on svoju nauku o proredi i posvećuje odmah
pažnju najboljim stablima, izabravši ih između ostalih.