DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1917 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 170 —


najprije reagira krošnja t. j . najprija se orta ojača, jer tek
ojačana krošnja može uplivisati na prirast. Schiffel veli, da
se uzgoj šume temelji na reguliranju sklopa. Pitanje je, što
će biti mjerilo te regulacije sklopa? Na što će se oslanjati
proreda, udarajući veći ili manji stupanj pretrgavanju sklopa?


Kako smo vidjeli, šablonske prorede su se osnivale na
tom, da se je jednostavno isjekao stanoviti razred. Kod
prorede, koja uzima u obzir oblik svakog pojedinog stabla
i zasijeca prema potrebi u sve razrede,mora se pronaći mjerilo,
koje mora biti daleko od svake šablone. Sam sklop ne može
također biti mjerilom prorede, jer bi se tim pustila prevelika
sloboda individualnim nazorima. Jer sklop nije nešto apsolutno
i ne zavisi samo o zasjeni tla, nego i o stojbini i o
vrsti drveća. Zato bi se kod prosuđivanja sklopa, kao mjerila
za proredu, moralo vrlo mnoge okolnosti u obzir uzeti,
što praktični šumar nije uvijek u stanju.


Da se izbjegne preveć velikim varijacijama, mora se za
mjerilo reguliranja sklopa t. j . za stupanj prorede odabrati
neko mjerilo, koje će svakom biti lako pristupačno, a pri
tom ne će njegovi individualni nazori u preveć velikoj mjeri
uplivati na kakvoću posla.


U tu svrhu ustanovit je omjer duljine krošnje prema
visini stabla. Visina drveća ovisna je o bonitetu, a duljina
krošnje ovisi o stupnju sklopa. Čim je gušća sastojina, tim
je kraća krošnja. Osamljena stabla imadu krošnju gotovo do
zemlje, naročito listače. Bolje tlo daje dulje stablo i visina
stabla pada s pogoršanjem boniteta tla.


Uzevši u obzir te okolnosti, moglo bi se ustanoviti
s priličnom točnošću pravilo, po kojem se proreda ravna
prema duljini krošnje. No i tu se mora imati obzira na neke
činjenice. Debljinski rast je samo onda veći, ako je veća
krošnja, a kakvoća debla zahtijeva manju krošnju t. j . stabla,
koja imaju što dulje, od granja čisto deblo. I tu se mora
odrediti neka zlatna sredina. Općenito se uzima, da se
krošnja u mladosti ne smije spustiti ispod polo